NordNews
Avem ce spune

Angajatorul obligat să achite cursurile de formare profesională a salariatului

Foto simbol: iamexpat.nl
 
A intrat în vigoare Convenția colectivă cu privire la modelul Contractului de formare continuă, care a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial. 
Prin această convenţie se completează cadrul normativ ce reglementează relaţiile dintre salariat şi angajator, ce se stabilesc în procesul formării profesionale a salariaţilor.
Codul muncii oferă salariatului dreptul la formare profesională, inclusiv la obţinerea unei profesii sau specialităţi noi. Acest drept poate fi realizat prin încheierea, în formă scrisă, a unor contracte de formare profesională, adiţionale la contractul individual de muncă.
Astfel, entitățile, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor utiliza, la încheierea contractelor de formare profesională continuă, modelul Contractului de formare profesională continuă, aprobat prin această Convenție.
Pe de altă parte angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau studiază în instituţii de învăţămînt, fără scoatere din activitate.
Documentul prevede completarea de către salariat a cunoștințelor profesionale, ca urmare a unui curs de formare profesională continuă — recalificare, calificare suplimentară, specializare, policalificare și perfecționare în cadrul instituției, — contra obligației de a activa în cadrul unității, în decurs de un termen care este negociat între părțile vizate.
Contractul conține drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariatului.
Așadar, angajatorul este obligat:
• Să achite plata pentru cursul de formare profesională;
• Să mențină pe durata formării profesionale locul de muncă și funcția salariatului;
• Să mențină salariul mediu lunar al salariatului pe durata formării profesionale;
• Să compenseze salariatului cheltuielile de deplasare, în modul și în condițiile prevăzute pentru salariații trimiși în deplasare în interes de serviciu (dacă cursul de formare profesională se desfășoară în altă localitate);
• Să îndeplinească alte obligații stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convențiile colective, etc.
La rândul său, salariatul va fi obligat:
• Să urmeze cursul de formare profesională prevăzut de contract;
• Să activeze în cadrul unității în termenul prevăzut de contract;
• Să restituie suma cheltuită de angajator în legătură cu formarea profesională, proporțional perioadei fără acoperire, în caz de demisionare conform art. 85 alin. (1) și (41) din Codul muncii sau concedierii conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r), înainte de expirarea termenului prevăzut de contract;
• Să îndeplinească obligațiile negociate suplimentar.
 
Sursa: realitatea.md

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"