NordNews
Avem ce spune

Au intrat în vigoare noile condiții de intrare în R. Moldova

De astăzi, 27 decembrie 2021, intră în vigoare Hotărârea nr. 67 din 21 decembrie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică prin care au fost modificate condițiile de intrare în Republica Moldova. 

1.Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie, inclusiv cele care au tranzitat țări din zona roșie, se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinal. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții pentru persoanele care nu s-au aflat și nu au tranzitat în ultimele 14 zile țări incluse în zona roșie, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente:

 • certificatul de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
 • concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au trecut prin boală în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației.

Persoanele care nu întrunesc condițiile menționate sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică electronică (accesând https://fisa-covid.gov.md/) și vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile la adresa declarată. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

Se interzice accesul pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini și Malawi.

Cetățenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și care, în ultimele 14 zile, au călătorit în Africa de Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia, Eswatini sau Malawi vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de carantină de 14 (paisprezece) zile, în locurile declarate (în cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor). Regimul de carantină se va aplica inclusiv pentru cei care au fost vaccinați sau care au suportat boala.

Următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, sunt exceptate de la prezentarea rezultatului negativ al testului RT- PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2,  a certificatului de vaccinare sau a concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19:

 • copiii cu vârsta până la 12 ani;
 • elevii/studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susțină examene, care merg la studii în instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea /organizarea/desfășurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoțitorii acestora;
 • echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
 • persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor justificative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
 • posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoanele aflate în tranzit (care nu depășește 24 de ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 • persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național:

Se menţin măsurile de prevenire şi control al infecţiei SARS-CoV-2, aplicabile la nivel naţional, conform Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu următoarele modificări şi completări:

 • Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, inclusiv în transportul public, precum și în spatiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cat și nasul.
 • Se permite accesul persoanelor cu vârsta de cel puțin 18 ani la evenimentele desfășurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri, şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans cu respectarea următoarelor condiții:
 • prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; sau
 • prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore (pe suport de hârtie sau în format digital); sau
 • prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni), sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.
 • Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 50 de persoane în spații interioare sau a 100 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 mp pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19 persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul;
 • Începând cu 8 noiembrie 2021 se sistează organizarea și desfășurarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive);
 • Admiterea beneficiarilor în instituțiile socio-medicale, instituțiile de reabilitare/ recuperare/balneo-sanatoriale se va efectua în baza rezultatului unui test diagnostic la COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare (test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau test PCR la COVID-19 valabil 72 ore).
 • Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv.

 

Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel național:

 • Se recomandă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în grupuri mai mici de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.
 • Se recomandă evitarea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:
 • deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță,
 • deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
 • deplasarea pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată;
 • deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.
 • Se recomandă evitarea aflării pe terenuri de joacă a copiilor în absența părinților/ tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Moldova nu au nevoie de viză.

Intrarea în Republica Moldova se face în baza paşaportului valabil cel puţin 3 luni de la data intrării sau a cărţii de identitate românești valabilă.

Pentru șederi mai mari de 90 de zile, cetățenii români sunt obligați să solicite Biroului de Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne eliberarea unui permis de ședere aferent scopului prezenței pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit legislației Republicii Moldova, orice cetățean străin/apatrid care intră pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să-și declare prezența în termen de maxim 72 de ore de la momentul intrării, putând îndeplini formalitățile la:

 • subdiviziunile Poliției de Frontieră;
 • birourile teritoriale sau mobile ale Biroului Migrație și Azil;
 • subdiviziunile competente ale Agenției pentru Servicii Publice.

Pentru îndeplinirea formalităților, este necesar să prezentați documentul de călătorie în baza căruia v-a fost permisă intrarea în Republica Moldova, valabil cel puțin 3 luni, înregistrarea fiind gratuită.

Atenție: în conformitate cu prevederile art. 333, alin. (4) al Codului Contravențional al Republicii Moldova, nedeclararea intrării pe teritoriul Republicii Moldova se sancționează cu amendă.

Dacă intrați în Republica Moldova dinspre Ucraina, pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, prin punctul de trecere a frontierei (PTF) Pervomaisc-Kuciurgan, atunci aveți posibilitatea de a vă înregistra în cadrul subdiviziunii Poliției de Frontieră, care efectuează serviciul la PTF Kuciurgan, aspect pe care îl recomandăm pentru facilitarea ulterioară a îndeplinirii condițiilor de ieșire din Republica Moldova.

În situația în care tranzitați teritoriul Republicii Moldova în decursul celor 72 de ore, nu este obligatoriu să vă declarați prezența. Dacă ați intrat în Republica Moldova printr-unul dintre punctele de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și părăsiți țara în mai puțin de 72 de ore, atunci vi se va înregistra „intrarea în Republica Moldova” în momentul ieșirii din țară, fiind necesar, însă, să prezentați documentul pe care l-ați utilizat la ieșirea din Ucraina și pe care autoritățile ucrainene v-au aplicat ștampila de control.

Perioada maximă de ședere pe teritoriul Republicii Moldova pentru deținătorii de pașapoarte și cărți de identitate valabile este de 90 de zile într-un interval de 6 luni.

Atenţie! Depăşirea perioadei maxime de şedere constituie contravenţie şi este sancţionată  cu amendă, în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova. Autoritățile competente să aplice respectiva sancțiune sunt Biroul Migrației și Azil (autoritate competentă pentru străini) și Departamentul Poliției de Frontieră.

Obținerea permisului de ședere în Republica Moldova este posibilă în următoarele situații: căsătoria cu un cetățean moldovean, studii, angajare în muncă pentru activități religioase, umanitare și de voluntariat, tratament, alte cazuri, în condițiile Legii 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata