„Înaintăm moțiunea simplă asupra activității Ministerului Justiției în domeniu Justiției intitulat „Subminare principiului de drept și subordonarea Justiției”. La dată de 6 august 2021 Parlamentul Republicii Moldova a votat hotărârea Parlamentului pentru aprobarea programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere a Guvernului. Astfel Executivul și-a asumat obligația de a elabora și promova politici publici în domeniul Justiției pentru a asigura un sistem Judiciar independent și o Justiție transparență și echitabilă: respectarea și apărarea drepturilor omului, lupta eficientă cu corupția și edificarea statului de drept. Nici la o 100 de zile a Guvernului Gavrilita, PAS împreună cu Ministrul Justiției a făcut tot posibilul să subjuge ideea de Justiție independența care să răspundă doar la indicațiile de oportunitate politică date la partid”, a declarat Vasile Bolea, deputat BECS.

Deputatul BCS îl acuză pe Sergiu Litvinenco că a regizat personal arestarea Procurorului General și că a exercitat presiuni asupra Membrilor Consiliului Procurorilor.

BCS solicită expertizarea tuturor proiectelor de legi care modifică legislația în domeniul Justiției legate de funcționarea Justiției și a Procuratura de structurile internaționale: Consiliul Europei și Comisia de la Veneția.

„Solicităm decapturarea Curții Supreme a Magistraturii și Curții Supreme a Procuraturii și asigurarea independenței funcționale ale acestora. Solicităm că Ministrul Justiției să devoaleze agenda să ascunsă și să înceteze acțiunile de subminare asupra Procuraturii și Justiției din Republica Moldova”, a spus Vasile Bolea.

Pe 24 octombrie s-a votat în lectură finală Modificarea Legii cu privire la Procuratura. Prin modificările propuse se urmărește introducerea unui mecanism de evaluare a performanțelor Procurorului General și dispunerea revocării acestuia din funcție în cazul în care se constată calificativul „eșuat” urmare a efectuării evaluării performanțelor.

În scopul aprecierii activității, nivelului de cunoștințe și aptitudinilor profesionale, a corespunderii cu funcția deținută, precum și pentru stimularea perfecționării abilităților profesionale și sporirea eficienței activității, performanțele Procurorului General se evaluează de către Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General, constituită de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Evaluarea performanțelor Procurorului General se va putea iniția la sesizarea Președintelui Republicii Moldova sau a cel puțîn 3 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor. Evaluarea performanțelor Procurorului General nu va putea avea loc mai des decât o dată în an.

Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General va fi constituită din 5 membri, dintre care unul este propus de Președintele Republicii Moldova, unul – de Ministerul Justiției, unul – de Consiliul Superior al Magistraturii, unul – de Consiliul Superior al Procurorilor și unul – de Procurorul General.