NordNews
Avem ce spune

CA a emis o dispoziţie pentru furnizorii de servicii media audiovizuale din Republica Moldova

Consiliul Audiovizualului (CA) a emis o dispoziţie pentru furnizorii de servicii media audiovizuale din Republica Moldova, în contextul pandemiei COVID-19.

Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a emis, pe data de 24 martie 2020, Dispoziția nr. 02, cu următorul conținut:
În toate programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri cu privire la reflectarea situației la zi și a consecințelor generate de efectele pandemice ale COVID-19, atât în plan național, cât și extern,  subiecții enunțați mai sus se vor ghida exclusiv de principiile informării corecte, astfel încât să asigure cu obligativitate și fără echivoc următoarele reguli:
 1. Redactarea şi prezentarea ştirilor/informațiilor va fi operată în condiții de circumspecție sporită, rigoare şi acurateţe maximă, luându-se în calcul impactul pe care îl poate produce respectiva știre sau informație.
 2. Între subiectul abordat şi imaginile ce însoţesc comentariul va exista o conexiune reală și adecvată.
 3. Titlurile şi textele afişate pe ecran vor reflecta cât mai exact esenţa faptelor şi datelor prezentate.
 4.  În condițiile stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, se va prezenta obligatoriu poziția oficială a autorităţilor publice competente (Organizația Mondială a Sănătății, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale), acestea fiind cele mai avizate și mai competente în materia respectivă.
 5. Pe durata perioadei stării de urgență prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context național, cât și extern,  unicele surse sigure, veridice, imparţiale și  echilibrate fiind autorităţile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Mondială a Sănătății).  Această obligativitate rezidă imperios din necesitatea asigurării exactității maxime şi corectitudinii depline a informației, din caracterul esenţial al faptului că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor.
 6. Difuzarea cu prioritate maximă în cadrul serviciilor media audiovizuale a informaţiilor exhaustive cu privire la starea de urgenţă, în sensul reflectării neîntârziate a datelor şi comunicatelor oficiale ale autorităţilor publice. Informaţiile respective vor fi prezentate obligatoriu inclusiv prin intermediul limbajului mimico-gestual sau prin titrare sincron pentru a asigura accesul la informaţie al tuturor cetățenilor.
În contextul celor dispuse, toți furnizorii de servicii media audiovizuale din jurisdicția Republicii Moldova sunt obligați să întreprindă imediat următoarele acțiuni (circumscrise inclusiv schimbului permanent de bune practici între Consiliul Național al Audiovizualului din România (CNA) și Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova (CA), actualizat prin semnarea la 21.11.2019 la București a Protocolului între cele două autorități de reglementare în domeniul audiovizualului):
 • asigurarea măsurilor redacționale necesare, adaptate stării de urgență instituite, în vederea respectării obligațiilor legale privind informarea corectă a publicului;
 • evitarea senzaționalului și a infodemiei caracterizată de supraabundența de informații ce pot crea confuzie;
 • combaterea contaminării publicului cu fake news apărute pe rețelele de socializare;
 •  verificarea oricăror informații legate, direct sau indirect, de subiectul coronavirus;
 • respectarea regulilor deontologice și acordarea unei atenții speciale fiecărui mesaj diseminat, astfel încât să nu fie stimulată latura emoțională, panica și nesiguranță în rândul cetățenilor.

Varianta semnată a Dispoziției semnate de Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, poate fi consultată mai jos.
[pdf-embedder url=”https://nordnews.md/wp-content/uploads/2020/03/Dispozitie-CA.semnat.pdf” title=”Dispozitie CA.semnat”]

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"