Dezbaterile electorale vor putea fi organizate atât de postul public de televiziune, cât și de posturile TV private. Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a fost aprobat de Comisia Electorală Centrală, transmite deschide.md.

Potrivit documentului, dezbaterile electorale vor fi organizate exclusiv în perioada campaniei electorale, adică, după 1 octombrie.

La organizarea dezbaterilor electorale, talk-show-urilor şi a altor emisiuni, furnizorii de servicii media vor asigura respectarea principiilor echilibrului, imparţialităţii, responsabilităţii şi pluralismului de opinii în cadrul luărilor de cuvânt ale concurenţilor electorali”, se menționează în Regulament.

Documentul menționează că în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, furnizorii de servicii media naţionali „au obligația”, iar cei locali și regionali „au dreptul” să organizeze dezbateri electorale.

Pentru a reduce riscurile de infectare și răspândire a virusului COVID-19, dezbaterile electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, organizate de furnizorul public de televiziune, pot fi retransmise, în regim live, de alte posturi de televiziune, ceea ce nu împiedică dreptul altor furnizori de servicii media, care au anunțat CA că vor reflecta campania electorală în condițiile pct. 9, să organizeze propriile dezbateri electorale”, susțin reprezentanții CEC.

La dezbaterile electorale participă candidaţii la alegeri sau reprezentanţii acestora. Tematica dezbaterilor electorale se stabileşte de furnizorul de servicii media şi se anunţă odată cu invitarea la dezbateri.

Totodată, alte prevederi ce țin de organizarea dezbaterilor electorale în perioada campaniei electorale le găsiți mai jos:

1. Procedura de stabilire a ordinii  în care sunt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora sunt stabilite în declaraţia privind politica editorială a furnizorilor de servicii media, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant, precum şi a principiului transparenţei şi imparţialităţii.

2. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau mai multor candidaţi sau reprezentanţi ai acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul absenţei unui sau mai multor concurenţi electorali, timpul rezervat lor nu se recuperează. În cazul în care candidatul la alegeri sau reprezentantul acestuia vine cu întârziere la emisiune, el poate participa la dezbateri, însă fără compensarea timpului neutilizat ca urmare a întârzierii.

3. Regulile de desfăşurare a dezbaterilor sunt aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali în invitaţia de participare şi la începutul emisiunii de dezbateri electorale.

4. Moderatorii, în cadrul dezbaterilor, vor asigura participanţilor posibilitatea să-şi expună punctul de vedere asupra temelor dezbătute.

5. Pe parcursul dezbaterilor, participanţilor li se asigură condiții egale pentru libera exprimare a opiniilor. Totodată, în cadrul timpilor de antenă acordați pentru dezbateri, se interzice:

– punerea în pericol a ordinii constituţionale, integritatea teritorială, îndemnul la acte de violenţă publică, atentarea la  siguranţa  persoanei şi a bunurilor materiale;
– divulgarea secretelor protejate de lege;
– incitarea la ură sau discriminare;
– incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, acțiuni ce pun în pericol ordinea de drept;
– lezarea demnităţii sau reputaţiei altei persoane, ofensa publică;
– utilizarea limbajului sexist;
– exprimări verbale, scrise sau nonverbale care nu corespund regulilor de comportament general acceptate într-o societate civilizată, inclusiv conduitei etice.

6. Moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:

– să fie imparţiali;
– să asigure echilibrul în luările de cuvânt, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea de a-și prezenta opiniile;
– să formuleze întrebările clar, evitând abordarea tendenţioasă sau părtinitoare;
– să asigure menţinerea dezbaterilor în aria temei propuse spre discuție;
– să intervină, inclusiv prin închiderea microfonului, dacă invitaţii încalcă prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament sau dacă nu se conformează solicitărilor moderatorului;
– să nu aibă calitatea de candidați ori persoane de încredere la alegeri sau rude de gradul întâi și doi ale candidaților.

7. Realizatorii şi/sau moderatorii programelor de dezbateri electorale au dreptul să întrerupă dezbaterea electorală dacă unul sau mai mulţi participanţi la dezbateri încalcă prevederile pct. 47 din prezentul regulament.

8. Realizatorii şi/sau moderatorii au dreptul să sisteze programul de dezbateri electorale, la decizia administraţiei furnizorului de servicii media, după două întreruperi ale aceluiaşi program de dezbateri electorale. În termen de 24 de ore din momentul adoptării deciziei privind sistarea emisiunii, furnizorul de servicii media va informa concurenţii electorali participanți la programul sistat cu privire la dreptul de a participa la dezbateri electorale pe bază de egalitate şi tratament nediscriminatoriu., în termen de 24 de ore din momentul adoptării deciziei privind sistarea emisiunii.

9. În emisiunile de dezbateri electorale organizatorii nu vor difuza materiale publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea candidaţilor la alegeri sau a persoanelor de încredere, reportaje televizate ori radiofonice de la întâlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru ale candidaţilor la alegeri din rândul conducătorilor cu funcţii de răspundere, despre rezultatele sondajelor de opinii.

10. În emisiunile de dezbateri electorale şi în talk-show-uri cu participarea candidaţilor la alegeri şi/sau a reprezentanţilor concurenţilor electorali se interzice difuzarea titrelor mobile (SMS ş.a.).

11. Organizatorii de dezbateri electorale în mediul on-line (prin rețeaua internet) se conduc de aceleași reguli de organizare a dezbaterilor ca și furnizorii de servicii media licențiați conform legislației Republicii Moldova.