NordNews
Avem ce spune

Centre specializate pentru copii și adulți cu autism în Moldova

În Republica Moldova vor funcționa Centre specializate de intervenție pentru copii și adulți cu tulburări din spectrul autist (TSA). În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul – cadru de organizare și funcționare al acestora și Standardele minime de calitate.
Scopul creării centrelor specializate de intervenție pentru tulburări de spectru autist constă în asigurarea asistenței copiilor și tinerilor adulți cu TSA sau risc de apariție al acestora, oferirea de suport părinților pentru realizarea maximă a potenţialului de dezvoltare a copilului și suportul tinerilor adulți, în vederea reabilitării medico-sociale, incluziunii sociale și educaționale, precum și prevenirea abandonului și instituționalizării al acestei categorii.
În cadrul acestor centre, va fi oferit suport specializat copiilor și tinerilor adulți în realizarea maximă a potenţialului său de dezvoltare fizică, cognitivă, socio-afectivă, comunicativă, a capacităţii de adaptare, prin acordarea serviciilor de sănătate mintală, corecţie, logopedică, kinetoterapie, servicii psiho-pedagogice și psihologice.
Activităţile Centrului vor fi realizate prin colaborare intersectorială dintre specialiştii din domeniul medical, social și psihopedagogic în cadrul echipelor multidisciplinare, în parteneriat cu părinții/alt reprezentant legal/îngrijitorii copilului sau tînărului.
Centrele vor putea  fi create de către autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II, organizaţiile necomerciale din țară și internaţionale prin coordonare cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și autorităţile publice locale în parteneriat cu organizaţiile necomerciale sau private, pe baza unui acord de activitate comună.
Cuantumul mijloacelor financiare necesare pentru instituirea unui Centru specializat de intervenție pentru tulburări de spectru autist este estimat la 1,452,325 MDL. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale a apelat la partenerii de dezvoltare pentru asistenţă investiţională în dotarea centrelor de intervenţie pentru tulburări de spectru autist cu echipamentele necesare, pentru buna funcţionare a acestora şi pentru instruirea personalului implicat în activitatea Centrului.
Conform datelor statistice, în Republica Moldova sunt înregistrați circa 500 copii cu tulburări din spectrul autist.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"