NordNews
Avem ce spune

Concurs privind achiziționarea de echipament pentru Asociația Obștească Asociația Reporterilor „NORD-MEDIA”

 1. Informație generală

Denumirea organizației: AO Asociația Reporterilor „NORD-MEDIA

Adresa: Mun. Bălți, strada Burebista 17

Numărul de telefon: 068674644

Adresa de e-mail a organizației: [email protected] / [email protected]

Informație despre achiziția echipamentului : Achiziția este efectuată în cadrul Proiectului  „Diversification of media content on the NordNews.md webpage establishing the NORDNEWS.TV ONLINE”, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii.

 1. Dosarul de aplicare va conține:
 • oferta financiară care va include descrierea bunului propus și caracteristicile tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL cu toate taxele incluse, termenul de livrare și termenul de garanție.
 • oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată;
 • certificatul de înregistrare al Companiei/ Licență (copie);
 • datele de contact (numele, prenumele conducătorului, adresa, telefon de contact, e-mail) și datele bancare ale companiei/ofertantului;
 • prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0%).
 1. Criteriile de selectare a ofertantului:
 • dosar complet ce corespunde solicitării ;
 • termenul de garanție a bunului;
 • corespunderea bunului propus parametrilor tehnici indicați în caietul de sarcini;
 • raport preț/calitate;
 • termeni restrânși de livrare;

 

Room arrangement (sponge, sponge construction, carpet, paint, plastic sheets,  LED lights, Power supplies LED lights, Plastic pipes decoration
Construction for lights
Controller for video desk / hub
Tripod
Studio lights
Audio Mixer
Table, desk, chairs studio
Table,  chairs MCR
Pipes for metal decorative housing + Cables ( PVS 3×1.5, PVS 3×2.0 , PVS 3×2.5)
Air conditioning unit + ventilation system studio
Room arrangement MCR ( glass wall and doors)
TV Studio, TV case + wheels
Manopera / travel
Video desk and Smart Videohub 12G 20×20
Set video camera
Lavalier radio system minimum 6 pieces integrated + Wiring / plugs
VOD Server + wowza license + IP signal distribution server

 

Operatorul economic poate depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele.

Prețul ofertei va fi cu TVA la cota 0%

Costul livrării va fi inclus în prețul total.

 1. Termenul limită de depunere a ofertelor:

Dosarele de aplicare vor fi depuse  în plic sigilat , sau în format electronic la adresa [email protected]   până la data de 06 iulie 2021, ora 12:00, la adresa Mun. Bălți, strada Burebista 17, MD-3121, Bălți, Republica Moldova , cu mențiunea Echipament  pentru ” A.O Asociația Reporterilor NORD-MEDIA”.

Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.

 1. Achitarea

Achitarea se va efectua în MDL prin transfer în contul bancar indicat de ofertant în factura de plată. Suma va fi achitată integral în maxim 5 zile după livrarea bunului.

 1. Condiții de livrare

Ofertantul câștigător va asigura transportul echipamentelor la adresa, strada Burebista 17, mun. Bălți, Republica Moldova.

Termen de livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

Livrarea trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente, după caz:

 1. a) factură fiscală;
 2. b) certificate de garanție.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata