NordNews
Avem ce spune

Concurs privind izolarea fonica si corecție acustică a studioului pentru ”Asociația Obștească Asociația Reporterilor „NORD-MEDIA”

 

 1. Informație generală

Denumirea organizației: AO Asociația Reporterilor „NORD-MEDIA

Adresa: Mun. Bălți, strada Burebista 17

Numărul de telefon: 068674644

Adresa de e-mail a organizației: [email protected] / [email protected]

Informație despre achiziția echipamentului : Achiziția este efectuată în cadrul Proiectului             „Diversification of media content on the NordNews.md webpage establishing the NORDNEWS.TV ONLINE”, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii.

 1. Dosarul de aplicare va conține:
 • oferta financiară care va include descrierea bunului propus și caracteristicile tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL cu toate taxele incluse, termenul de livrare și termenul de garanție.
 • oferta va fi semnată și ștampilată de către persoana autorizată;
 • certificatul de înregistrare al Companiei/ Licență (copie);
 • datele de contact (numele, prenumele conducătorului, adresa, telefon de contact, e-mail) și datele bancare ale companiei/ofertantului;
 • prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0%).
 1. Criteriile de selectare a ofertantului:
 • dosar complet ce corespunde solicitării ;
 • termenul de garanție a bunului;
 • corespunderea bunului propus parametrilor tehnici indicați în caietul de sarcini;
 • raport preț/calitate;
 • termeni restrânși de livrare;

 

Materiale
Banda acustica pentru izolare
Diblu Birbah 6/40
Diblu SMT-G 6/40
Surub 3,5/25
Surub 3,5/9,5 zincat autoforant
Dibluri ciupiarca 70mm
Gips carton Knauf 12,5mm
Gips carton Knauf acoustic perforat Q 12,5mm
Vata minerala acustica RockTone 50mm pachet 4,88m2
Profil Pro CD, L=4m cu cauciucuri
Profil Pro UD, L=4m cu cauciucuri
Panouri acustice din poleuretan in forma de piramida 2X1
Vopsea sura sau alta culoare
Adeziv universal pentru poleuretan
Panouri AMF acoustic
Carcasa tip Armstrong
Stofa cu transparenta acustica
Coltari pentru rosturi
Linoleum clasa 33
Plinta plastic
Materiale pentru chituire
Materiale pentru electrica inclusiv corpuri de iluminat led
Pereti despartitori din termopan
Materiale neprevazute
Cheltueli de transport inclusiv gunoi
Total pentru materiale
Lucru
Montare banda acustica pentru izolare
Izolarea fonica a peretilor si tavanelor primul strat
Montarea placilor de gips carton pe pereti primul start pe profile
Montarea stofei de protectie pe pereti si tavane
Montarea placilor de gips carton strat 2
Montarea linoleum
Montarea placilor amf acoustic si gips carton perforat pe tavan
Montarea placilor din poleuretan pe pereti
Chituit rosturile si peretii
Montat coltari decorativi pe pereti
Lucrari de electricitate
Grunduit si vopsit pereti si tavan sur
Lucrari de incarcare si descarcare
Lucrari neprevazute
Beneficiu de deviz
Total pentru lucru

 

Denumirea lucrari 
Elaborarea designului si desene tehnice
Perete de fondal cu iliminare RGB
Masa
Masuta pupitru
Servicii hamali si transport

 

Operatorul economic poate depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele.

Prețul ofertei va fi cu TVA la cota 0%

Costul livrării va fi inclus în prețul total.

 1. Termenul limită de depunere a ofertelor:

Dosarele de aplicare vor fi depuse  în plic sigilat , sau în format electronic la adresa [email protected]   până la data de 17 iulie 2021, ora 12:00, la adresa Mun. Bălți, strada Burebista 17, MD-3121, Bălți, Republica Moldova , cu mențiunea Echipament  pentru ” A.O Asociația Reporterilor NORD-MEDIA”.

Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.

 1. Achitarea

Achitarea se va efectua în MDL prin transfer în contul bancar indicat de ofertant în factura de plată. Suma va fi achitată integral în maxim 5 zile după livrarea bunului.

 1. Condiții de livrare

Ofertantul câștigător va asigura transportul echipamentelor la adresa, strada Burebista 17, mun. Bălți, Republica Moldova.

Termen de livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

Livrarea trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente, după caz:

 1. a) factură fiscală;
 2. b) certificate de garanție.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"