NordNews
Avem ce spune

Condițiile în care cetățenii R. Moldova pot intra în Austria și Slovacia

Ambasada Republicii Moldova de la Viena a remis publicului larg o alertă de călătorie pentru Austria și Slovacia, în contextul restricțiilor legate de prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Accesul în Austria

Cetățenii străini, inclusiv din Republica Moldova, pot intra în Austria cu condiția ca aceștia să aibă dreptul de a sta in Austria în baza:

1. unei vize de tip D eliberată de Austria sau
2. unui permis de ședere sau
3. a documentației necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Din data de 27 iulie 2020, cetățenii din țările terțe, inclusiv din Republica Moldova, care vin în Austria și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 este negativ. Totodată, persona intră pentru perioada de 10 zile în carantină autocontrolată la domiciliu sau în carantină într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri trebuie suportate din cont propriu și care nu trebuie părăsită pentru perioada de carantină. Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă pe parcursul carantinei persoana efectuează un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată.

În cazul dacă testarea în străinătate nu este posibilă, persoana poate efectua un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 în primele 48 de ore de la intrarea în Austria, costurile urmând a fi suportate din cont propriu. Până la obținerea rezultatului negativ al testului SARS-CoV-2, această persoană va sta în carantină la domiciliu sau în carantină auto-monitorizată într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității și ale cărei costuri urmează a fi suportate din cont propriu. Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația pentru perioada carantinei, decât dacă pleacă imediat din Austria. Dacă persoana nu poate face dovadă a deținerii unei locații adecvate accesul acestei persoane în Austria nu va fi permis.

Accesul în Slovacia

Intrarea resortisanților străini pe teritoriul Republicii Slovace nu este permisă, cu excepția situațiilor enumerate mai jos, fără a aduce atingere obligației de a respecta carantina și alte măsuri ale Autorității de Sănătate Publică din Republica Slovacă.

Este interzisă intrarea în Slovacia a străinilor, inclusiv din Republica Moldova, cu excepția celor care au domiciliul permanent, reședința temporară sau un alt tip de permis de ședere valabil în Slovacia.

1. Cetățenii străini care sunt rude ale cetățenilor slovaci, adică soții/soțiile, copiii minori, părinții unui copil minor care intră în Republica Slovacă Copii minori, soții/soții nu trebuie să călătorească împreună cu cetățeanul străin; relația lor de familie este demonstrată prin prezentarea, de exemplu, a unui certificat de naștere sau a unui certificat de căsătorie (în cazul în care un resortisant străin nu poartă originalul, o copie standard a documentului este suficientă). Dacă documentul există numai într-o limbă străină, resortisanții străini trebuie să prevadă traducerea sa (o traducere neoficială este suficientă). La efectuarea verificării, resortisantul străin trebuie să prezinte originalul în limba străină și traducerea acestuia.

2. Cetățenii străini care au o reședință valabilă pe teritoriul Republicii Slovace, în conformitate cu Legea nr. 404/2011 privind reședința resortisanților străini, modificată și care se prezintă cu un permis de ședere valabil, un ID de ședere și un declarație care confirmă că rezidența lor a fost înregistrată.

Cetățenii din țările terțe, care intră în Slovacia și care se încadrează în categoriile mai sus menționate pot intra în Slovacia numai dacă dețin un certificat medical în limba slovacă, cehă sau engleză, nu mai vechi de 4 zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"