NordNews
Avem ce spune

CPS propune noi modificări privind remunerările în sistemul justiției

Procurorii vor primi sporuri salariale lunare pentru gradele de calificare deținute, precum primesc, în prezent, judecătorii. Cuantumul sporurilor va fi egal cu cel al judecătorilor și variază între 200 și 500 lei, în funcție de grad. Completarea se regăsește în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, propus pentru consultări publice, transmite bizlaw.md.

Totodată, proiectul prevede revenirea la regulile vechi de salarizare a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor. Mai exact, membrii care au o vechime în muncă în funcția de procuror mai mare de 16 ani, vor avea un coeficient de salarizare egal cu 12,29, iar cei care au experință mai mica de 16 ani, 11,79. În prezent, clasele de salarizare și coeficienții de salarizare pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor, aleși din rândul procurorilor în funcție, se stabilesc la nivelul claselor de salarizare și al coeficienților de salarizare pentru procurori în raport cu vechimea în muncă în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor specializate sau al procuraturii teritoriale, după caz, din care au fost detașați pentru exercitarea mandatului.

Până în anul 2018, modalitatea de rеmunеrаrе а mеmbrilоr Consiliului Suреriоr al Рrосurоrilоr stipula сă mеmbrii аlеși din rândul рrосurоrilоr li se stаbilеștе un sаlаriu de functie lа nivelul celui аl рrосurоrului din саdrul Рrосurаturii Gеnеrаlе sаu, după саz, li se рăstrеаză sаlаriul реntгu funсțiа de рrосurоr deținută рână la dеtаșаrе dacă aceasta este mai mаrе. Рrin intrоduсеrеа nоilоr rеglеmеntări рrivind sistemul de sаlаrizаrе, au fost dezavantajați mеmbrii Consiliului Suреriоr аl Рrосurоrilоr аlеși din rândul рrосurоrilоr de la рrосurаturilе tеritоriаlе în рrivința rеmunеrării și a creat situația tratamentului diferențiat în comparație cu alți subiecți, aflați în situație identică, spune Ministerul Finanțelor.

La fel, proiectul stabilește noi regulile de salarizare a formatorilor Institutului Național al Justiției. Aceștia vor primi leafa conform coeficientului 7,44. Salariul pentru funcția de formator în Institutul Național al Justiției va fi prevăzut pentru o norma didactică anuală de 1400 de ore academice pe un an de studii, care include activități didactice auditoriale, activități didactico-metodice neauditoriale și activități de cercetare. Potrivit autorităților, clasa de salarizare este stabilită în mărimea ce nu ar diminua costul de 100 lei per oră cu sarcina didactică de 1400 ore anual, luând în considerare și sporul pentru performanță în mărime de 10%.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"