NordNews
Avem ce spune

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din Codul de procedură de penală

Magistrații Curții Constituționale au declarat neconstituțional termenul „inclusiv” din articolul 453 alin. (1) din Codul de procedură penală, conform căruia hotărârile irevocabile pot fi atacate pe cale extraordinară cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de drept comise la judecarea cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărârea atacată, inclusiv când Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii, transmite zdg.md. 

Curtea a observat că utilizarea termenului „inclusiv” de către legislator în articolul 453 alin. (1) din Cod ridică probleme privind calitatea legii. Utilizarea acestui termen lasă spațiu pentru interpretarea potrivit căreia, odată formulat un recurs în anulare în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărârea atacată, nu mai poate fi formulat un recurs separat atunci când Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii.

Curtea a reținut că scopul legitim urmărit prin articolul 453 alin. (1) din Codul de procedură penală și care poate fi dedus în mod rezonabil constă, între altele, în garantarea unor căi extraordinare de atac în vederea evitării unei condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru pretinsa încălcare la nivel național a unui drept sau a mai multor drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Mai mult, în opinia Curții, legislatorul a urmărit să consolideze capacitatea instanțelor naționale de a proteja drepturile fundamentale în conformitate cu prevederile constituționale și cu obligațiile internaționale ale statului Republica Moldova.

CC a observat că dispozițiile articolului 454 din Codul de procedură penală prevăd că recursul în anulare poate fi declarat în termen de șase luni, termen care începe să curgă fie de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești, fie de la data comunicării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului Guvernului Republicii Moldova despre depunerea unei cereri.

Curtea a reținut că interpretarea termenului „inclusiv” din articolul 453 alin. (1) prin coroborare cu dispozițiile articolului 454 din Cod poate să conducă, în unele cazuri, la o concluzie contrară așteptării legitime a destinatarilor legii.

Declararea recursului în anulare atunci când Curtea Europeană informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii nu poate obliga Curtea Supremă de Justiție să admită acest recurs pur și simplu și nici nu poate servi ca motiv de inadmisibilitate pentru că este un recurs repetat, dat fiind faptul că în procedura anterioară a fost examinat un recurs în anulare în același dosar, formulat în termenul de șase luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești”, a declarat președinta CC, Domnica Manole.

Curtea a subliniat că se impune examinarea separată a unor asemenea recursuri în anulare în scopul constatării existenței sau a lipsei vreunui viciu fundamental în cadrul procedurii precedente. În caz contrar, recursul în anulare fundamentat pe informarea Curții Europene a Drepturilor Omului comunicată Guvernului Republicii Moldova devine unul teoretic și iluzoriu.

În consecință, Curtea a declarat neconstituțional termenul „inclusiv” din articolul 453 alin. (1) din Codul de procedură penală.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"