NordNews
Avem ce spune

Despre FISC, cu dragoste

În 2018, procedura depunerii declarației pe venit s-a simplificat simțitor. S-au făcut și alte modificări. Astfel,  fiecare cetățean poate dona unei organizații nonguvernamentale 2 % din venitul său pentru anul precedent. Am dorit să aflăm dacă au crescut sau nu încasările la bugetul de stat și am solicitat, în acest sens, un  interviu doamnei Tatiana Neghina, șef al Direcției Administrare Fiscală Nord.
Doamnă Neghină, cunoaștem că sistemul fiscal din R. Moldova trece printr-o reformă menită să faciliteze procesul de depunere a declarațiilor pe venit. Vă rugăm să ne dați amănunte?
Fostele Inspectorate fiscale au format un Serviciu Fiscal de Stat cu 4 direcții generale de administrare fiscală: Nord, Centru, Sud și mun. Chișinău. În Regiunea Nord activează în fiecare raion 13 direcții de deservire fiscală, inclusiv și în municipiul Bălți. În urma acestei restructurări s-au schimbat radical și abordări de lucru, accentele fiind puse pe activități ce țin de atitudinea corectă față de contribuabili, îndeosebi în contextul tratării legislative univoce pentru toată țara. Au fost standartizate serviciile oferite de către serviciul fiscal, iar potențialul lucrului de control s-a concentrat pe identificarea riscurilor mai mari ce pot afecta interesele bugetului.
Ați observat, în consecință, o creștere a disciplinei contribuabililor în vederea completării declarațiilor pe venit?
Datorită celor enumerate mai sus, au fost atinși niște indicatori de înaltă performanță: acumulări mai mari a veniturilor la buget, sporirea gradului de responsabilitate al contribuabililor. A crescut și gradul de respect al contribuabililor față de Serviciul Fiscal de Stat.
Depunerea declarațiilor pe venit este un act important. Ne puteți spune cum s-a desfășurat în acest an procesul de depunere?
Vreau să menționez că de la începutul anului curent și până astăzi ( trei luni)u regiunea Nord a încasat (pe trei luni) pentru Bugetul Public Național  776 851,9 de lei, ceea ce e cu 80 de milioane mai mult față de încasările din aceiași perioadă a lui 2017. Apoi, la Bugetul de Stat au fost acumulate 296,4 mln de lei, ceea ce constituie cu 56 mln mai mult față de 2017, adică o creștere cu 123,4% față de anul trecut. Nu putem să spunem însă că în anul trecut nu am înregistrat  rezultate bune.  Actualmente, în Bugetul Local a fost încasate 88,5 mln de lei, ceea ce e cu 9,4 mai mult comparativ cu 2017. La Bugetul Asigurării Oficiale de Stat au fost încasate 307,6 mln lei, ceea ce constituie  cu 30,5 mln mai mult decât anul trecut, adică 111%. La Bugetul Asigurării Medicale am înregistrat acumulări de 98,4 mln de lei, fapt ce a asigurat sarcina de încasări pentru anul acesta la cota de 105,5%. Aceste cifre nu reflectă  plenar situația reală. E doar ceea ce administrăm noi în regiune, pentru că avem și contribuabili solizi care-și desfășoară activitatea tot în aceste regiuni, persoane juridice cu venituri mari și contribuabilii mari, adică persoanele care au rulajuri mari și venituri mari, iar ei sunt administrați de o direcție generală de la aparatul central din Chișinău.
Care sunt facilitățile fiscale pentru categoriile de contribuabili?
Noi operăm că două termene de depunere a declarațiilor pe venit: pentru contribuabili persoane juridice, termenul limită fiind în anul acesta data de 26 martie, iar pentru persoanele fizice termenul limită va fi ziua de 2 mai. Pentru agenții economici, procesul de depunere a declarațiilor pe venit s-a încheiat deja. Agenții economici au posedă dreptul de iscălitură electronică, de unde și depun în marea lor majoritatea declarațiile online. Doar persoanele care nu posedă acest drept, depun declarațiile în format print. În teritorii și în municipiul Bălți activează Ghișeul Unic. La noi, e vorba de biroul 102, unde sunt deservite persoanele juridice. Tot în ajutorul contribuabililor, în incinta Serviciului Fiscal funcționează sucursala băncii, unde pot să fie făcute și plățile corespunzătoare la buget. În principiu, nu e îmbulzeală și persoanele sunt deservite operativ.
La dispoziția contribuabililor – persoane fizice – sunt și specialiștii Secției de deservire persoane fizice, care oferă consultații persoanelor fizice ți ajută la prezentarea declarației pre completate. Persoanele fizice au posibilitatea să depună de sine stătător declarațiile atât în format electronic, cât pe hârtie, completându-le. Din anul acesta a apărut o opțiune nouă: completarea și depunerea declarației electronice cu ajutorul dispozitivelor mobile. Deja din anul trecut, persoanele fizice depun declarația cu desemnarea procentuală. Fiecare plătitor pe impozit pe venit are dreptul să doneze pentru o organizație nonguvernamental 2% din venitul pe care l-a acumulat anul trecut. Anul acesta sunt înregistrați 594 de subiecți.
Doamnă Neghină, aveți conștiința deplină că prin activitatea dvs zilnică contribuiți la creșterea veniturilor în bugetul Republicii Moldova?
Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul Public Național în lunile-martie 2018 sunt mai mari cu 19,5%, comparativ cu perioada similară a anului 2017. Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 8952,9 mln lei. În raport cu perioada similară a anului precedent, s-a înregistrat o creștere de 1458,7 mln lei. Totodată, sarcina pentru primul trimestru al anului curent (7973,5 mln lei) a fost depășită cu 979,5 mln lei sau cu 12,3%. Deci, vă rog să trageți dumneavoastră concluzia.
Vă mulțumesc.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"