NordNews
Avem ce spune

Din 3000 de apeluri, recepţionate la linia naţională anticorupţie, doar 7,8 la sută sunt de competenţa CNA

Aproximativ 3000 de apeluri au fost recepţionate la Linia Naţională Anticorupţie, pe parcursul anului 2019, iar 1330 sau 44,8% din ele au fost anonime. Din numărul total de apeluri, doar 227 sau 7,64% s-au încadrat în competența Centrului Național Anticorupție, în baza lor fiind  întocmite rapoarte. Informaţia a fost prezentată în cadrul unei şedinţe, care a reunit toţi operatorii telefoanelor de încredere ale autorităţilor publice.

În raportul său, CNA a informat că cele mai multe apeluri cu privire la săvârșirea actelor de corupție, a celor conexe corupției și al faptelor de comportament corupțional au fost înregistrate în domeniul învățământului – 75 de rapoarte și 30 de consultații, urmat de domeniul justiției – 48 de rapoarte și 825 de consultații/transmitere după competență a apelurilor, ministere și autorități centrale și locale – 47 de rapoarte și 179 de consultații/altă competență apoidomeniul medicinei – 28 de rapoarte și 149 de consultații/transmitere după competență, și sectorul privat – 29 de rapoarte și 32 de consultații/altă competență. Alte 366 de apeluri au constituit păreri, insulte, înjurături sau apeluri ale persoanelor cu vădite dereglări psihice.
REZULTATELE RAPOARTELOR întocmite către conducere în baza celor 227 de apeluri ce s-au încadrat în competența Centrului Național Anticorupție:
Ø Înregistrate în REI-1 – 4 apeluri;
Ø Înregistrate în REI-2 – 5 apeluri;
Ø Încheieri REI-2 – 5 apeluri;
Ø Cauze penale – 1 apel;
Ø Ordonanță de neîncepere a urmăririi penale – 1 apel;
Ø Anexat la cauza penală – 4 apeluri;
Ø Nu s-au confirmat faptele – 61 apeluri;
Ø Nu corespund legislației – 45 apeluri;
Ø Transmise după competență – 52 apeluri;
Ø Petiționarul a solicitat sistarea examinării/refuz – 13 apeluri;
Ø Rapoarte repetate (aceleași fapte) – 4 apeluri;
Ø Felicitări, mulțumiri, solicitare de instruiri – 2 apeluri;
Ø În scopuri operative – 8 apeluri;
Ø Anexat la dosar analitic – 14 apeluri;
Ø Fără decizii finale (până la prezentarea raportului) – 8 apeluri.
În anul 2019, numărul adresărilor cetățenilor prin intermediul Liniei anticorupție a crescut cu 45%, înregistrându-se, în acelaşi timp, o micşorare a numărului petițiilor remise prin poştă. Din totalul apelurilor recepționate la Linia națională anticorupție, în medie 7,64% din ele s-au prezentat informații despre comiterea infracțiunilor.
În celelalte cazuri, cetățenii s-au referit la alte probleme, în special de ordin social, soluționarea cărora este în sarcina altor instituții, precum: calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor publice prestate de către APL, alte instituții şi organizații (preponderent cele de nivel municipal), probleme de ordin organizatoric în activitatea diferitor organe ale APC (în special: din învățământ, medicină, poliție, procuratură, judecătorii).
De asemenea, au fost înaintate plângeri care țin de relațiile de muncă, civile, protecția familiei, construcții neautorizate.
Totodată, la examinarea petițiilor, s-a stabilit problema necunoaşterii de către cetățeni a legilor şi actelor normative care reglementează problemele invocate în petiții, a drepturilor sale de bază în relațiile cu funcționarii publici.
În multe din petiții, cetățenii interpretează eronat în calitate de acte de corupție orice problemă personală apărută în relațiile cu funcționarii publici, antreprenorii sau alte persoane, inclusiv: adoptarea unei decizii contrară intereselor petiționarului, activitatea contrară normelor etice ale funcționarilor publici, calitatea joasă a serviciilor prestate de autoritățile locale sau comunale, litigiile de muncă dintre petiționari şi antreprenori,  diferite litigii procesual-civile, sustragerea prin escrocherie a bunurilor de către persoanele fizice, litigiile de contencios administrativ, raporturile juridice reglementate de legislația fiscală, încălcarea normelor procedurale de examinare a cererilor de către judecători, procurori sau polițişti etc.
În acelaşi timp, din diverse motive, părțile vătămate nu totdeauna şi-au dat acordul să participe personal în acțiunile de documentare a actelor de corupție şi să depună declarații asupra funcționarilor corupți. În acest context, în toate cazurile, cetățenii care au apelat la Linia națională anticorupție au fost consultați de către ofițerii CNA referitor la procedurile stabilite de examinare a petițiilor şi plângerilor.
În cadrul şedinţei CNA a îndemnat operatorii de linii de încredere să fie cooperanţi cu cei care denunţă fapte de corupţie şi să informeze CNA în modul stabilit. În prezent, sunt autorităţi care, deşi dispun de numere de telefon la care pot fi sesizate, acestea nu funcţionează.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata