NordNews
Avem ce spune

DOC// Se caută director la o Întreprindere de Stat din nordul R. Moldova. Ce criterii trebuie să întrunească

Guvernul ar putea numi în timpul apropiat un nou director general la Întreprinderea de Stat „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” (RED-Nord), care oferă servicii de distribuție a energiei electrice pentru consumatorii din 14 raioane din nordul R. Moldova și din mun. Bălți. Astfel, Consiliul Societății pe Acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general.

Potrivit site-ului Agenției Proprietății Publice, termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 26 martie 2021.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. scrisoarea de motivare,
 2. viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3. curriculum vitae (CV);
 4. copia de pe buletinul de identitate;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. referințe profesionale (cel puțin două);
 7. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere prin care se declară lipsa antecedentelor penale;
 8. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „RED-Nord”;
 9. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/ specialitate;
 10. confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională – constituie un avantaj;
 11. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV pe paginile web ale Societății și Agenției Proprietății Publice.

Totodată, potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ”Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, candidații vor fi obligați să corespundă următoarelor cerințe:

 1. este cetățean al RM;
 2. cunoaște limba de stat;
 3. deține studii superioare sau echivalentul lor;
 4. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 5. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională utilizată de ONU (constituie un avantaj);
 6. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „RED-Nord”, vor fi depuse la sediul societății:  mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la Secretarul Consiliului societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice.

Societatea pe Acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” a fost înființată la 3 noiembrie 1997. Compania are sediul în municipiul Bălți și este al doilea ca mărime dintre cei doi distribuitori de energie electrică din Moldova.

Regulament Privind Organizarea Concursului by Nicolai Coşeru on Scribd

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata