NordNews
Avem ce spune

Explicațiile MECC, după ce bugetul alocat pentru 2021 Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, a fost redus cu 22,5%

După ce reprezentanții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) și-au exprimat îngrijorarea legată de decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova de a micșora cu 22,5% (ceea ce constituie 12.935.200,00 lei) bugetul alocat pentru anul 2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării(MECC) a venit cu mai multe precizări, scrie zdg.md

Astfel, într-un răspuns oferit ZdG, reprezentanții MECC susțin că o diminuare a resurselor financiare pentru comanda de stat pentru anul 2021 poate fi explicată inclusiv atât prin diminuarea  numărului de studenți bugetari, cât și prin indicatorii de performanță obținuți de universitate.

Reprezentanții MECC susțin că în decursul ultimilor doi ani instituția a elaborat și aprobat noile mecanisme de finanţare a învăţământului superior.

Astfel, noua Metodologie de finanţare a învăţământului superior stabilește modul de alocare pentru instituțiile publice de învățământ superior a finanțării-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii de la ciclurile de studii superioare de licență și master, a finanțării compensatorii pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituției.

Astfel, MECC informează că de la 1 ianuarie 2021, bugetele celor 14 instituții de învățmânt superior care se află la autogestiune financiară sunt aprobate în funcție de noile mecanisme financiare stipulate în Metodologia de finanțare bugetară a instituțiilor de învățământ superior, aprobată prin Hotărâre de Guvern conform celor trei tipuri de finanțări menţionate.

MECC menționează că în procesul de alocare a banilor publici conform noilor mecanisme financiare, a activat Comisia responsabilă de procedura de determinare a alocațiilor bugetare pentru finanțarea compensatorie și complementare a instituțiilor de învățământ superior publice, având câte un reprezentant de la fiecare universitate şi ministerele de resort, inclusiv un grup de experți, iar persoanele responsabile din universități au fost instruite în prealabil, în vederea raportării și utilizării corespunzătoare a prevederilor regulamentare.

În aceste context, conform prevederilor noii Metodologii de finanțare bugetară a instituțiilor de învățământ superior, resursele financiare au fost alocate Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pentru finanțarea standard și finanțarea compensatorie, iar separat, pentru direcțiile întreținerea căminelor și acordarea burselor, inclusiv granturile doctorale.

Pentru finanțarea complementară, suma urmează să fie distribuită în baza proiectelor concrete de dezvoltare sau asigurare logistică a instituției. Aceasta urmează a fi alocată în dependență de priorități celor 11 instituții din subordinea MECC pe parcursul anului 2021, de care va beneficia și AMTAP.

Prin urmare, la etapa în care nu este repartizată către universități finanțarea complementară, nu este judicios să facem comparație între bugetul instituției pentru anul trecut și bugetul alocat instituției până la această etapă. Totodată, trebuie MECC menționează că alocațiile bugetare distribuite conform Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor de învățământ superior, aprobată prin Hotărârea de Guvern, depind de numărul de studenți, coeficienții de ajustare, indicatori de performanță, etc.

Astfel, potrivit MECC, o diminuare a resurselor financiare pentru comanda de stat pentru anul 2021 poate fi explicată inclusiv atât prin diminuarea  numărului de studenți bugetari, or acesta la AMTAP a scăzut în 4 ani cu 24,8%, cât și prin indicatorii de performanță obținuți de universitate.

Menționăm faptul că efectuarea calculelor aferente stabilirii sumelor respective au fost realizate cu stricta respectare a cadrului normativ, cu asigurarea transparenței vizavi de fiecare instituție care se află la autogestiune financiară“, susțin reprezentanții MECC într-un răspuns oferit ZdG.

Potrivit MECC, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice oferă programe care sunt încadrate în grupul de programe 6, conform Metodologiei de finanțare, „având coeficientul maxim, raportat la celelalte programe per sistem, acest fapt reieșind din complexitatea acestora, precum și necesitățile logistice mult mai costisitoare ca cele solicitate de alte tipuri de programe”. 

 „Menționăm faptul că alocațiile bugetare prevăzute pentru anul financiar 2021 sunt corect calculate atât pentru finanțarea standard, cât și pentru finanțarea compensatorie, determinată în baza unor indicatori clari de performanță, și vor putea asigura realizarea unor studii calitative, în prezența unui management strategic consolidat pe canalizarea resurselor financiare per problemă, exercițiul de evaluare al acestuia servind capacitatea de reconceptualizare a structurilor interne și a grupelor academice pentru noul an de studii 2021/2022“, menționează reprezentanții MECC.

Reprezentanții MECC susțin că solicitarea instituției de învățământ privind bugetul AMTAP pentru anul 2021 a fost înregistrată la minister în 01.02.2021, iar în 2 februarie curent a avut loc o întâlnire cu dna Melnic, rectorul AMTAP, unde a fost informată despre calcularea bugetului instituţiei conform noii formule de finanțare.

Reprezentanții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) își exprimă îngrijorarea legată de decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova de a micșora cu 22,5% (ceea ce constituie 12.935.200,00 lei) bugetul alocat pentru anul 2021, fonduri care sunt prevăzute pentru instruirea studenților la ciclurile I Licență și II Master. În acest sens, reprezentanții AMTAP au amenințat cu proteste în cazul în care că MECC nu va revizui decizia luată.

membrii Senatului AMTAP susțin că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova nu ține cont de costurile reale suportate de instituțiile de învățământ artistic în procesul de educație, așa cum prevăd metodologiile de finanțare ale învățământului superior din alte state, care aplică coeficientul de ajustare pentru specialitățile artistice. Procesul de educație artistică este unul dintre cele mai costisitoare, deoarece educația artistică impune un mod individual de lucru al studentului cu profesorul, iar necesitatea asigurării părții logistice a instruirii (achiziționarea de echipament cinematografic, teatral, scenografic, instrumente muzicale, etc.) reprezintă cheltuieli suplimentare deosebite.

Reprezentanții AMTAP susțin că noua metodologie de finanțare trebuia să treacă printr-o etapă de testare și pregătire a instituțiilor de învățământ superior, pentru a identifica anumite carențe ce urmau a fi înlăturate fără a dăuna calitatea procesului de învățământ, iar instituțiile avizate să aibă timp să ia anumite măsuri de optimizare a cheltuielilor.

Reprezentanții AMTAP menționează că pentru o funcționare normală este necesară suplinirea bugetului alocat cu minim 9.109.100,00 lei, care vor acoperi deficitul format, ceea ce va asigura retribuirea muncii personalului didactico-științific (cu norme stabilite la 1 septembrie 2020) și nondidactic (fără sporul pentru performanță și fără premiul anual unic), precum și achitarea parțială a consumului de utilități.

În caz contrar se pune în pericol existența Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, cu efecte colaterale negative ulterioare asupra culturii naționale și a întregii societăți.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata