NordNews
Avem ce spune

Fără investiții străine în sectorul agrar. Noul Cod funciar nu prevede liberalizarea pieţei

Străinii sau apatrizii nu vor putea în continuare să dobândească drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, se prevede în proiectul noului Cod funciar, transmite Radiochisinau.md.
Documentul elaborat şi discutat deja de doi ani de către diverse instituţii ale statului, prevede că „dreptul de proprietatea privată asupra terenurilor poate fi dobîndit, în condiţiile legii, de persoanele fizice şi juridice cetăţeni ai Republicii Moldova”.
„Persoanele străine sau apatrizii nu pot dobîndi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobîndire. În cazul dobîndirii a terenurilor agricole prin moștenire aceștea sunt obligați să-l înstrăineze în termen de un an de zile”, se menţionează în proiect.
Noul Cod Funciar prevede că în cazul în care în termenul prevăzut, terenul nu a fost înstrăinat, „autorităţile publice locale achiziţionează terenul, la valoarea de piaţă în baza raportului de evaluare întocmit conform legislației, de la persoana care nu este în drept să-l deţină în proprietate”.
Autorităţile au respins solicitările unor organizaţii ale investitorilor străni prin care se cerea liberalizarea pieţei funciare.
Datele statistice arată că în structura investiţiilor străine directe, cota sectorului agrar este aproape de zero.
Totuşi, în prezent există mai multe „portiţe” pentru ca străinii să preia legal terenuri agricole. De exemplu prin intermediul unei companii locale, în care este asociat cu un cetăţean al Moldovei. Totuşi aceasta are mai multe riscuri, inclusiv de litigii şi pierderea investiţiilor.
Cu toate acestea mai mulţi afacerişti străini, inclusiv fonduri de investiţii cu sediul în Cipru au găsit posibilitatea de a ocoli legea pentru a cumpăra terenuri agricole.
În plus, mai mulţi afacerişti străini au obţinut cetăţenia Moldovei, ceea ce le deschide accesul la piaţa funciară, iar autorităţile au adoptat modificări în legislaţie prin care străinii vor putea obţine cetăţenie, dacă realizează investiţii în Republica Moldova.
Ocraivian Calmâc, acum consilierul premieriului Pavel Filip a precizat că în anii 2017-2018 nu se prevăd modificări la legislația funciară care să permită străinilor să devină proprietari de terenuri agricole pe căi legale.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"