NordNews
Avem ce spune

FOTO | „Poșta Moldovei” a obținut statut de Agent Economic. Este o premieră pentru R. Moldova

„Poșta Moldovei” a devenit prima întreprindere de stat care a obținut statut de Agent Economic Autorizat (AEO). Obținerea statutului AEO a fost posibilă cu susținerea partenerului de dezvoltare strategic – Programului USAID pentru Reforme Structurale în Moldova.Pentru a obține această certificare, „Poșta Moldovei” a trecut printr-un amplu și complex proces de verificare, adaptare și ajustare la standardele internaționale și reglementările vamale. Statutul AEO este o marcă de calitate recunoscută în toate statele membre ale Uniunii Europene și în unele țări terțe (China, Japonia, Norvegia, SUA), care au parteneriatele încheiate cu UE, și se caracterizează prin credibilitate, siguranță și încredere.

„Această certificare vamală a fost dobândită doar de 5 operatori poștali: România, Ungaria, Olanda, Cehia și Slovenia. Statutul AEO îi permite „Poștei Moldovei” să devină partener de încredere al autorității vamale. Odată cu obținerea statutului respectiv, Î.S. „Poșta Moldovei” va genera multe beneficii, precum reducerea controalelor fizice și documentare, simplificarea procedurilor vamale, posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor, efectuarea schimbului electronic de date și informații, reducerea costurilor și diminuarea timpul de prelucrare, vămuire și expediere a trimiterilor”, a declarat Vitalie Zaharia, Directorul Î.S. „Poșta Moldovei”.

Foto: Vitalie Zaharia, Directorul Î.S. „Poșta Moldovei”

Serviciul Vamal al R. Moldova care ia conferit „Poștei Moldovei” statutul de Agent Economic Autorizat (AEO) informează că țara noastră este în ultima fază de recunoaștere mutuală a Programului AEO cu țările Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA), iar acest lucru va spori și mai mult siguranța de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și va facilita schimburile comerciale.

„O altă prioritate este recunoașterea mutuală a Programului AEO cu UE. În acest sens, autoritatea vamală din R. Moldova în comun cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova sunt în proces de implementare a unui sistem informatic E-AEO care va automatiza integral procesul de autorizare și monitorizare a Programului AEO, precum și va facilita schimbul de date între autoritățile vamale. E-AEO va constitui ultimul instrument necesar Serviciului Vamal pentru demonstrarea faptului că Republica Moldova este pregătită să semneze un acord de recunoaștere mutuală cu UE, iar titularii AEO să beneficieze de avantajele acestui program și pe teritoriul comunitar.  În prezent, 116 agenți economici beneficiază de facilitățile și simplificările oferite de Programul AEO”, se arată într-un comunicat emis de Serviciul Vamal al R. Moldova.

Totodată, Serviciul Vamal și „Poșta Moldovei” au semnat un Memorandum de înțelegere privind impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic prin alinierea la standardele internaționale.

Memorandumul cuprinde mai multe domenii de cooperare, precum simplificarea procedurilor vamale, sporirea securității corespondenței, facilitarea prelucrării rapide a trimiterilor poștale, combaterea traficului ilicit de mărfuri prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, sporirea schimbului de date electronice prealabile între Vamă și Poștă, dar și aprobarea formularelor poștale CN 22 și CN23 în calitate de declarații vamale.

Complexitatea rețelei internaționale de transport poștal necesită implementarea unor măsuri de securitate deosebite, atât fizice cât și procedurale, bazate pe o analiză a riscurilor. Astfel, Memorandumul semnat va contribui la combaterea infracțiunilor vamale, în special în ceea ce privește spălarea banilor, transportul de bunuri ilicite, droguri, mărfuri contrafăcute și alte tipuri de contrabandă, care aduc prejudiciu intereselor economice, sociale, fiscale și de securitate ale statelor.

„Apreciem foarte mult că Serviciul Vamal și Poșta Moldovei împărtășesc aceleași valori, promovând dezvoltarea și modernizarea instituțională, în special prin digitalizarea proceselor de interacțiune. Având în vedere faptul că Poșta Moldovei este una dintre componentele cheie ale comerțului electronic, obținerea statutului AEO a fost indispensabilă. Totodată, semnarea Memorandumului de colaborare va consolida parteneriatul nostru, a cărui scop final este facilitarea comerțului internațional”, a spus Sergiu Burduja, Directorul Serviciului Vamal.

Foto: Sergiu Burduja, Directorul Serviciului Vamal

Noi, cei din cadrul Programului, ne bucurăm de această oportunitate de a susține simultan doi parteneri – Serviciul Vamal și operatorul național poștal – Poșta Moldovei. La această etapă suntem mulțumiți de rezultatele obținute. La doar câteva luni de la demararea cooperării, Poșta Moldovei și-a obținut statutul de AEO, ceea ce va spori imaginea și încrederea față de întreprindere atât în plan local cât și internațional. Acest statut confirmă că Poșta Moldovei dispune de toate procesele necesare ceea ce înseamnă o calitate mai bună pentru clienții și partenerii săi. De asemenea, această activitate este importantă și datorită faptului că încheie încă un subiect din Foaia de Parcurs privind Digitalizarea Economiei a Ministerului Economiei și Infrastructurii. Împreună cu partenerii noștri planificăm implementarea proiectelor comune care să susțină Republica Moldova în realizarea angajamentelor asumate în plan internațional, să contribuie la facilitarea comerțului moldovenesc și la consolidarea mediului de afaceri”, a conchis Douglas Muir, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Foto: Douglas Muir, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"