NordNews
Avem ce spune

Guvernul a aprobat regulamentul privind premiul anual

Membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat astăzi Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, transmite MOLDPRES.md.

Potrivit deciziei Executivului, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2019 poate beneficia personalul din unitățile bugetare salarizat în baza Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care a desfășurat activitate pe parcursul anului 2019.
„Pentru acordarea premiului anual se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual, calculate la 31 decembrie 2019 sau la ultima zi de activitate în cadrul unității bugetare anterioară datei de 31 decembrie 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul 2019”, indică Ministerul Finanțelor.
Premiul pentru rezultatele activității în anul 2019 se va acorda în limitele volumului cheltuielilor de personal prevăzute în anul 2020 în bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurării sociale de stat. La acordarea premiului anual vor fi îndreptate, primordial, economiile identificate la cheltuielile de personal prevăzute în
bugetele unităților bugetare.

Ministerul Finanțelor va monitoriza, până la sfârșitul anului 2020, nivelul executării cheltuielilor de personal în unitățile bugetare finanțate din bugetul de stat și bugetele locale, pentru a interveni, la necesitate, cu propuneri de alocări suplimentare de mijloace în acest scop.
Premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2019 se va achita în luna decembrie 2020.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"