Pentru evitarea crizei pe piața gazelor s-a decis cesionarea către S.A. „Energocom” a creanțelor deținute de SA „Moldovagaz” față de S.A. „Termoelectrica”, create ca urmare a livrării anterioare a gazelor naturale, cu valoarea nominală totală de 1 330 621 613,66 (un miliard trei sute treizeci milioane șase sute douăzeci și una mii șase sute treisprezece lei și 66 bani).

Datoriile au fost formate în perioada anilor 2002-2008, în contul livrării de către SA „Moldovagaz”  a gazului natural către S.A. „Termoelectrica”. Datoriile sunt confirmate prin decizii judecătorești și se află în procedură de executare. În termeni proximi, S.A. „Energocom” împreună cu S.A. „Termoelectrica” vor semna un Acord ce va conține graficul de rambursare a creanțelor respective.