NordNews
Avem ce spune

În ţară ar putea fi instituită starea de urgenţă din cauza răspândirii coronavirusului

Autoritățile ar putea institui stare de urgență în Moldova din cauza răspândirii infecției cu coronavirus. Președintele țării, Igor Dodon, cere instituirea stării de urgență. Potrivit șefului statului, decizia va fi examinată în regim de urgență de Guvern și Parlament în următoarele ore. Declarați a fost făcută cu puțin timp în urmă, scrie Sputnik.md

Conform legii, după adoptarea deciziei de către Comisie, este adoptată o hotărâre de Guvern. Instituirea stării de urgență este o prerogativă a Parlamentului.

Ce este starea de urgență

Starea de urgenţă reprezintă un ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul  ţării în caz de:

  1. iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora;
  2. existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea stării de legalitate.

Ce conține Hotărârea privind declararea stării de urgenţă

Hotărârea privind declararea stării de urgenţă trebuie să prevadă:

  1. motivele care au impus declararea stării respective;
  2. teritoriul pe care se instituie;
  3. durata instituirii;
  4. măsurile urgente care urmează a fi luate;
  5. organele competente în a căror sarcină este pusă aducerea la îndeplinire a hotărîrii în cauză;
  6. alte prevederi şi restricţii care se impun.

Durata stării de urgenţă

Starea de urgenţă poate fi instituită pe o perioadă care nu va depăşi  60 de zile.
Dar, în funcţie de evoluţia situaţiei, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul poate solicita Parlamentului prelungirea sau reducerea duratei stării de urgenţă, precum şi extinderea sau restrîngerea ariei de acţiune a acesteia.

Măsurile aplicabile  pe durata stării de urgenţă

Pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, pot fi aplicate următoarele măsuri:
a) evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;
b) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
c) dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
d) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
e) efectuarea, în modul stabilit de lege, a  rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
f) stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamînat;
g) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
h) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
i) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
j) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale agenţilor economici, ale instituţiilor publice şi ale cetăţenilor

  1. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi instituţiile publice sînt obligate să aducă la îndeplinire, în domeniul lor de activitate, măsurile prevăzute de prezenta lege, de alte acte normative şi de planurile corespunzătoare aprobate în modul stabilit.
  2. Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii sînt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative care reglementează regimul stării de urgenţă.

Participarea cetăţenilor la realizarea măsurilor legate de declararea stării de urgenţă

– Rezerviştii Forţelor Armate pot fi chemaţi, în temeiul unei hotărîri de Guvern, la concentrări speciale pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi ecologic.
– În cazul declarării stării de urgenţă pe întreg teritoriul ţării, în una sau cîteva unităţi administrativ-teritoriale, în unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, la propunerea conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, a guvernatorului unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, sînt desfăşurate formaţiuni ale protecţiei civile prin dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
– Cetăţenii Republicii Moldova pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public, în condiţiile legii.
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"