NordNews
Avem ce spune

INTERVIU// Grigore Cugal: „Orice persoană asigurată beneficiază gratuit de întreg spectrul de servicii medicale…”

Unul din subiectele de interes public atât pentru opinia publică de la noi sunt politicile statului în domeniul sănătății și, îndeosebi, cel al asigurării medicale. Am dialogat cu directorul Agenţiei Teritoriale Nord a  Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Grigore Cugal despre starea de lucruri din domeniu. 
-Domnule Grigore Cugal, redacţia NordNews deţine anumite informaţii despre activitatea Agenţiei Teritoriale Nord a  Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, al cărei director sunteți. Totuşi, vă rugăm să ne oferiţi date despre biografia instituţiei pe care o dirijaţi şi despre obiectivele activităţii ei.
-Bună ziua.  Compania Naţională de Asigurări în Medicină  a fost fondată în 2002, iar obiectivele de activitate ale instituţiei sunt: organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profilaxie a maladiilor şi stărilor incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM). Activitatea propriu-zisă a început însă pe la mijlocul anului 2004, an în care a fost implementat sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. CNAM îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul agenţiilor sale teritoriale. Structural, Compania Naţională de Asigurări în Medicină e compusă, începând cu 1 octombrie 2017, din 5 agenţii: Centru, Nord, Sud, Vest şi Est. Agenţia Nord cu sediul la Bălţi include 10 teritorii: municipiul Bălţi şi 9 raioane: Edineţ, Briceni, Donduşeni, Ocniţa, Floreşti, Soroca, Drochia, Glodeni şi Râşcani. În fiecare raion avem câte un reprezentant raional, specialist-coordonator, care realizează politicile CNAM. În cadrul AT Nord a CNAM lucrează 34 persoane, care asigură activitatea instituţiei în nordul Republicii Moldova: relaţiile cu beneficiarii, semnarea contractelor cu instituţiile medico-sanitare din teritoriu şi, respectiv, cu farmaciile pentru eliberarea medicamentelor compensate beneficiarilor etc. Ştiţi foarte bine că sumele alocate pentru medicamentele compensate cresc în fiecare an şi acesta este un motiv ca beneficiarii să fie satisfăcuţi, întrucât ele sunt destul de costisitoare, mai mult decât atât, sunt medicamente compensate chiar şi pentru persoane neasigurate care suferă de diabet zaharat sau alte maladii social-condiţionate. 
-Puteţi să ne daţi careva date statistice despre numărul de poliţe procurate în acest an? 
-Voi prezenta câteva cifre la nivel de republică, apoi la nivelul AT Nord. La nivel naţional, peste 50 de mii de cetăţeni au achitat până pe 2 aprilie 2018 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  în sumă fixă, cu 1500 mai mulţi decât în primul trimestru al anului trecut. Cei mai mulţi dintre plătitori, circa 32 000, au beneficiat de reducere în proporţie de 50 la sută din valoarea primei. Dintre aceştia, peste 20 000 au achitat prima prin intermediul agenţiilor teritoriale ale CNAM, iar peste 12 000 – prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. Este vorba despre fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern. Alte peste 17 000 de persoane, proprietari de teren agricol, au achitat prima cu reducere de 75%.
Din teritoriile aflate în raza de deservire a AT Nord în primele trei luni ale anului curent au achitat prima de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă aproape 9300 de persoane, cu circa 600 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.
-Ştim că prin decizia Parlamentului R. Moldova toţi cetăţenii sunt obligaţi să procure poliţe de asigurare. Se respectă această decizie?
-Într-adevăr, conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, toţi cetăţenii Republicii Moldova, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi să contribuie la fondurile AOAM. În prezent, nivelul de acoperire a populaţiei cu asigurare obligatorie medicală este de aproape 88% şi, cu regret, circa 12% nu achită prima de asigurare şi nu sunt încadraţi în sistem.  Activez din prima zi a fondării companiei şi când văd că o parte din cetăţeni care au condiţii şi posibilităţi ca să pună pe umerii CNAM riscurile privind eventualele îmbolnăviri şi traumatisme, dar nu o fac, atunci chiar nu-i înţeleg. Or, în caz de îmbolnăvire, cei care nu au poliţă de asigurare medicală sunt nevoiţi să achite serviciile, în special cele spitaliceşti, sau serviciile specializate de diagnostic şi laborator. Deseori, costul acestora depăşeşte valoarea contribuţiilor personale în fondurile de asigurare. Sunt cazuri în care preţul unei singure intervenţii chirurgicale se ridică la zeci de mii de lei, cum ar fi transplantul, operaţiile pe cord etc.  Totodată,  după expirarea termenului legal de achitare a primei de asigurare, persoana nu numai că achită costul integral al poliţei medicale,  dar la acesta se mai adaugă penalitatea de întârziere. Mai mult decât atât, poliţa devine valabilă numai după 7 zile de la achitare, adică, dacă o persoană nu a procurat poliţa în termenele stabilite, ea plăteşte pentru  7 zile de internare la spital toate serviciile, inclusiv analizele medicale, mâncarea, anestezia, intervenţiile chirurgicale etc. şi abia din ziua a 8-a este activată poliţa. Aşa că această persoană suportă cheltuieli duble, dacă nu este asigurată. Cu mare regret, există o deosebire de situaţia din alte ţări, care sunt modele pentru noi, de exemplu, Ţările Baltice. La ei gradul de asigurare medicală este de 95%.
-Nu-i secret că mulţi deţinători de poliţe medicale sunt nemulţumiţi de faptul că asta nu-i ajută întotdeauna şi ei sunt nevoiţi să plătească (oficial, neoficial) anumite taxe. Cum comentaţi dvs. acest lucru?
-Cei asiguraţi în sistemul AOAM au acces la un pachet de servicii medicale garantate şi este important ca persoana să cunoască ce intră în acest pachet de servicii. În acelaşi timp, în caz de îmbolnăvire, cei care nu au poliţă de asigurare medicală sunt nevoiţi să achite serviciile, în special cele spitaliceşti, sau serviciile specializate de diagnostic şi laborator.
Menţionez că orice persoană asigurată beneficiază gratuit de întreg spectrul de servicii medicale incluse în Programul unic al AOAM  în cazul în care sunt respectaţi paşii de acces în sistem.
Mai mult decât atât, de asistenţă medicală primară şi cea urgentă prespitalicească beneficiază gratis şi persoanele neasigurate. În cazul unor maladii social-condiţionate, cum ar fi bolile oncologice, TB, HIV/SIDA ş. a, persoanele neasigurate beneficiază şi de asistenţă medicală spitalicească şi a specialiştilor de profil, acoperite de AOAM în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Programului unic.
Pentru a accesa fără plată serviciile acoperite de asigurarea medicală obligatorie este necesar să fiţi persoană asigurată şi să vă înregistraţi la un medic de familie. Medicul de familie este cel care facilitează accesul persoanei asigurate la toate nivelurile de asistenţă medicală în volumul stabilit de Programul unic.
Dacă au fost respectaţi paşii de acces a serviciilor medicale în cadrul AOAM şi  în momentul prestării serviciilor medicale aţi fost condiţionat să le achitaţi – efectuaţi tranzacţia doar la casa instituţiei medico-sanitare şi cereţi bonul de plată. Bonul de plată este dovada achitării serviciilor medicale, document în baza căruia vă pot fi restituiţi banii pentru serviciile medicale acordate în baza poliţei medicale, dacă respectaţi paşii de acces în SAOAM. Când aveţi obiecţii la volumul şi calitatea serviciilor prestate ori aţi achitat serviciile incluse în Programul unic, adresaţi-vă administraţiei instituţiei unde v-au fost încălcate drepturile! Adresarea poate fi făcută direct, în mod verbal ori scris sau on-line. Dacă la acest nivel problema nu a fost soluţionată, solicitaţi ajutorul CNAM.
-Sunt multe cazuri de solicitare a liniei verzi?
-La Centrul de Apel Info CNAM, numărul de telefon 0 800 99999,  sunt  recepţionate în mediu 1900 de apeluri pe lună. De regulă, în primele trei luni ale anului linia Info CNAM este mai solicitată, perioadă în care are loc achitarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă. În perioada ianuarie – martie 2018, la Info CNAM au fost înregistrate peste 10 300 de apeluri.
În 2017, au fost înregistrate circa 23 000 de apeluri, cu peste 2300 mai multe faţă de anul 2016.
Cele mai multe apeluri vizează solicitarea de informaţii despre modalitatea de încadrare în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, acordarea de servicii medicale, înregistrarea la medicul de familie şi prescrierea medicamentelor compensate.
Sunt şi apeluri  cu caracter de reclamaţie,  ce se referă în mare parte la accesul şi calitatea serviciilor medicale acordate, asigurarea cu medicamente compensate.
-Cum credeţi, nu ar fi mai bine pentru toţi dacă, atunci, când un cetăţean nu beneficiază defel într-un an de zile de serviciile Instituţiilor Medicale, suma pe care a plătit-o să rămână pe un cont şi pe care s-o poată folosi în cazuri extreme sau să o dirijeze spre o rudă, prieten sau cunoscut, care urgentă nevoie?
-La baza sistemului AOAM stă principiul de solidaritate, potrivit căruia membrii societăţii achită contribuţiile în funcţie de venit şi beneficiază de asistenţă medicală după necesităţi. Într-un sistem social, bazat pe principiul de solidaritate, nu este loc pentru conturi financiare personalizate, cumulative, care ar servi la achitarea serviciilor medicale utilizate pentru sine. Existenţa acestora nu va mai putea garanta asigurarea financiară în caz de îmbolnăvire a păturilor social-vulnerabile ale societăţii care necesită asistenţă medicală. În perioada copilăriei şi la vârsta de pensionare folosim un volum de servicii medicale, costul cărora este cel puţin la nivelul contribuţiilor personale în perioada activă a vieţii sociale. Cei  care suntem capabili să activăm în câmpul muncii şi să plătim primele de asigurare medicală, utilizăm servicii medicale în proporţii mult mai mici. Banii cotizaţi pentru asigurarea medicală sunt contribuţii pentru cei bolnavi, inclusiv bunicii, părinţii şi copiii noştri, iar durabilitatea SAOAM ţine de respectarea principiilor solidarităţii şi obligativităţii de către fiece membru al societăţii.
-Vă mulțumim mult.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"