Mai mult acces la informație pentru mass-media

Mass media word cloud collage, technology business concept background
Distribuiti mai departe...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informațiile oficiale solicitate de publicaţiile periodice, agenţiile de presă și furnizorii de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale, cu excepția materialelor şi informaţiilor calificate drept secret de stat, vor fi furnizate fără perceperea plăților, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, potrivit unui proiect de lege, avizat pozitiv în ședința de miercuri, 25 septembrie, a Guvernulu.

Proiectul prevede operarea unei completări la Legea cadastrului bunurilor imobile, care stipulează că informaţia sistematizată privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se eliberează „publicațiilor periodice, agențiilor de presă și furnizorilor de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale”, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal. Jurnaliștilor li se va acorda acces și la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobil.

Potrivit proiectului, pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice solicitate de publicaţiile periodice, agenţiile de presă și furnizorii de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale, cu asigurarea respectării protecţiei datelor cu caracter personal, nu se percep plăți.

Modificarea la Legea privind accesul la informație stipulează că vor fi puse, fără plată, la dispoziţia solicitanţilor, informaţiile oficiale care sunt solicitate de publicaţiile periodice, agenţiile de presă și furnizorii de servicii media în scopul exercitării atribuțiilor funcționale. În prezent, taxele percepute oscilează între 50 și 245 lei. De asemenea, jurnaliștilor li se acordă dreptul de a solicita informaţiile din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice.

leave a reply