NordNews
Avem ce spune

Mai multe nereguli, depistate în activitatea MAI. Rezultatele unui audit al serviciilor și achizițiilor, prezentate de Revenco

Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe, un raport de activitate a MAI, privind realizările și prioritățile ministerului. Ministrul a remarcat faptul că „de la începutul mandatului său, activitățile au fost setate pe câteva priorități imediate, bazate pe analize inițiate în legătură cu funcționarea sistemului, pentru a înțelege mai bine care sunt punctele tari, dar și unde sunt vulnerabilitățile pentru a acționa corect și prompt”, scrie Deschide.md. 

În acest sens, una dintre activitățile imediat demarate a fost auditul proceselor, serviciilor și achizițiilor desfășurate în cadrul Ministerului. Astfel, potrivit datelor preliminare, de-a lungul timpului au fost identificate fraude, încălcări de procedură și utilizare ineficientă a resursei umane și financiare.

Printre constatările din raportul preliminar se regăsesc:
– 54,5% din bugetul total pe anul 2020, destinat achizițiilor,  și anume peste 43 mil. lei au fost cheltuiți prin ocolirea procedurilor legale, fără licitație publică, cerere de ofertă de preț sau acord cadru;
– Achiziționarea autoturismelor în valoare de 50 mil. lei a fost realizată cu abateri și încălcări, fiind ratate economii de cca 10 mil. lei;
– Realizarea lucrărilor de construcție și achitarea în avans a acestora cu încălcarea prevederilor legale, fără proiect, cu un deviz de cheltuieli în valoare de peste 100 mil. lei;
– Avansuri nejustificate achitate operatorilor economici pentru lucrările neexecutate în valoare de peste 30 mil. lei;

– Achiziționarea și depozitarea neargumentată a stocurilor de echipamente în valoarea de cca 50 mln. lei;
– Au fost identificate 4 sisteme informaționale automatizate achiziționate de MAI din bugetul de stat care nu sunt folosite sau chiar lipsesc. Costul total al sistemeleor- peste 16 mln. lei.

Una dintre măsurile imediat întreprinse a fost stoparea achizițiilor în derulare, în valoare de peste 43 mil. lei. A fost creat un grup de control al achizițiilor cu un plan concret de verificare complexă.

Un alt element al auditului demarat abordează funcțiile și atribuțiile îndeplinite în prezent de către sistemul afacerilor interne, calitatea serviciilor oferite și eficiența acestora.

La fel, s-a identificat că Ministerul nu avea niciun document de politici actualizat, care să coordoneze domeniile pe care le are în gestiune. În acest sens, a fost format Biroul de Analiză și Dezvoltare, care va concepe Programul de Dezvoltare Strategică al sistemului afacerilor interne. Acest program va sta la baza documentelor de politici sectoriale și instituționale, propunerilor legislative, programelor bugetare și proiectelor strategice cu partenerii de dezvoltare care urmează să fie promovate la nivelul MAI. Documentul va fi prezentat publicului spre consultări deja la începutul anului viitor.

În ceea ce ține de combaterea criminalității, Revenco a prezentat următoarele rezultate:

•    În 85,5 la sută din cazurile de omucideri săvârșite, infractorii au fost identificați;
•    În 98 la sută din cazuri de vătămări corporale grave, infractorii au fost identificați;
•    În 86 la sută de atacuri tâlhărești săvârșite, infractorii au fost identificați.

Cât privește siguranța în trafic Revenco a menționat că Ministerul Afacerilor Interne tinde spre realizarea unui sistem hibrid de siguranță și securitate în trafic. În contextul politicii de digitalizare, se preconizează elaborarea unui concept de Sistem național integrat de supraveghere video a traficului rutier, fapt ce va permite distribuirea rațională a resursei umane, identificarea și intervenția promptă în cazuri de accident sau ilegalități.

„Știu de supărarea șoferilor care așteaptă minute întregi în trafic în ore de vârf. Pentru asta, am solicitat și sunt mobilizați zilnic peste 700 angajați în securizarea trecerilor de pietori și fluidizarea traficului rutier. Dar soluția la această problemă complexă este în special în mâinile Administrației Publice Locale. Au fost elaborate și expediate în adresa Primărei Chișinău zeci de prescripții punctuale și recomandări concrete în vederea sporirii securității în trafic. Vom extinde acest demers și în raport cu alte agenții. De fapt, chiar în această săptămână vor fi derulate mai multe ședințe în privința acestui aspect”, a menționat Revenco.

În ceea ce ține de combaterea corupției în subdiviziunile MAI, ministrul susține că au fost pornite 16 cauze penale în privința angajaților MAI și inițiate peste 170 anchete de serviciu. Au fost sancționați disciplinar peste 70 angajați și conducători. De asemenea, au fost încetate 85 raporturi de serviciu cu angajați în funcții de conducere din structurile subordonate MAI. „Angajații din cadrul sistemului afacerilor interne trebuie să fie o mândrie pentru cetățenii țării noastre, iar prioritatea noastră este să asigurăm un salariu mai bun, condiții de muncă mai bune și dotări performante”, a accentuat Ministrul.

Revenco s-a referit și la strategia națională de management integrat al Frontierei de stat. Prioritățile privind securitatea la frontieră au fost reflectate în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de management integrat al Frontierei de stat, aprobat de curând. Potrivit ministrului, un accent mai mare se pune pe lupta cu contrabanda, cu elementele corupte din sistemul poliției de frontieră, și pe fluidizarea traficului în punctele de trecere. Au fost relansate procesele ignorate înainte – patrulările comune cu autoritățile de specialitate din țările vecine, schimbul operativ de date, iar la punctele de trecere se află specialiștii FRONTEX, care ajută în procesul de consolidare a capacităților. Astfel, se reduce riscul breșelor de securitate la frontieră.

Pe lângă activitatea obișnuită, în această perioadă au fost mobilizate toate armele pentru a face front comun în combaterea virusului COVID-19 prin activități de prevenire, profilaxie și control. Zilnic, peste 500 angajați sunt implicați în astfel de activități.

Au fost luate măsuri urgente în reluarea parteneriatelor strategice și a dialogului cu partenerii externi, naționali și cu societatea civilă. Au fost organizate întrevederi cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ambasadori, reprezentanți speciali, directori de agenții internaționale, organizații ale societății civile locale și naționale. Ca urmare a dialogului, s-au identificat perspective de colaborare pe toți pilonii de funcționare și dezvoltare.

În cazul provocărilor de securitate regională și cooperare internațională, s-au punctat activități comune de importanță majoră. Multe întrevederi s-au materializat în încheiere de acorduri. În calitate de exemplu, ministrul a menționat acordul cu FBI și accesul la baza de date biometrice, 3 acorduri de recunoaștere a permiselor de conducere, acordul cu Japonia pentru extinderea cooperării economice.

Totodată, ministru a remarcat importanța misiunilor internaționale ale MAI în Grecia și România – misiuni de succes și aducătoare de prestigiu și credibilitate internațională.

Revenco a mai subliniat faptul că a fost relansat dialogul cu partenerii externi, având întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai UE, SUA, România, Franța, Germani, Polonia, Suedia, Italia, Statele Baltice (Estonia, Lituania și Letonia), Azerbaidjan, China, Israel, Marea Britanie, Qatar, Ungaria, ICMPD, ICNUR, PNUD. Tot în acest context, au fost inițiate discuții în vederea semnării unor Acorduri de cooperare bilaterale în domeniul afacerilor interne cu SUA, Azerbaidjan și Israel. Nu în ultimul rând, ministrul a readus aminte că a fost semnat Acordul de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, privind extinderea cooperării economice japoneze.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"