NordNews
Avem ce spune

Măsuri anticoronavirus aplicate de SIS. Peste 50 de site-ri de știri false, închise

În contextul declarării de către Parlamentul Republicii Moldova a stării de urgență, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova constată că situația alarmantă la nivel internațional și național privind infecția cu COVID – 19 a ajuns subiect al unor știri prin care sunt lansate campanii de alterare a conținutului informațiilor vehiculate în spațiul public (prin manipulare, dezinformare, prin tăinuirea sau falsificarea informației) cu scopul de a genera panică, tensiuni ori conflicte sociale, distribuite masiv în rețeaua globală Internet de către anumite site-uri informaționale anonime.

 
SIS atestă că, administratorii anonimi ai acestor site-uri de tip „fake-news” sunt interesați în proiectarea unor activități subversive în spațiul informațional, capabile, în perioada de criză, să afecteze securitatea informațională a Republicii Moldova cu provocarea: urii sociale, dezordinilor în masă și subminarea securității Republicii Moldova – fapte care cad sub incidența art. 1 lit. a) din Legea nr. 54-XV din 21.02.2003 privind contracararea activității extremiste.
 
În această ordine de idei, Serviciul de Informații și Securitate, conform atribuțiilor sale funcționale, a stabilit că în registrele persoanelor juridice comerciale și necomerciale nu există înregistrați asemenea difuzori de informație, care ar putea avea statut de agenție de știri pentru a beneficia de garanții juridice conform art. 5, 6, 7, 8, 9 din Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994.
 
Reieșind din cele constatate, în scopul înlăturării cauzelor și condițiilor ce contribuie la realizarea amenințărilor securității de stat, în conformitate cu pct. 13 lit. f), pct. 14-21 din Concepția securității informaționale a Republicii Moldova, aprobată prin Legea nr. 299 din  21.12.2017, art. 9 lit. c), art. 10, alin. (1) lit. h) din Legea nr. 753-XIV din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova;  art. 3-5, art. 7-8 din Legea nr. 54-XV  din  21.02.2003 privind contracararea activității extremiste, conducerea SIS a dispus mai multe măsuri executorii privind înlăturarea cauzelor și condițiilor ce contribuie  la realizarea amenințărilor securității de stat.
 
Astfel, printre indicațiile cu caracter obligatoriu se numără:
 
1. Sistarea de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice a accesului utilizatorilor de Internet din Republica Moldova la site-urile de știri false /conform Anexei/ pe durata stării de urgență.
 
2. Aducerea la cunoștință furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice (servicii de acces la Internet) prezenta indicație executorie și lista site-urilor ce distribuie știri false, conform anexei.
 
3. Agenția pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) va aduce la cunoștința tuturor furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, autorităților publice cu atribuții în domeniul vizat lista site-urilor generatoare de știri false, conform anexei, și va monitoriza realizarea executării prezentei indicații.
 
4. Atenționarea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, autorităților publice cu atribuții în domeniul comunicațiilor electronice că neexecutarea indicațiilor va atrage aplicarea sancțiunilor conform art. 336 și art. 349 Cod Contravențional.
 
 

indicatii executorii

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"