NordNews
Avem ce spune

Moldova riscă să rămână fără acces la zeci de posturi TV internaţionale

Amendamentul la Codul serviciilor media audiovizuale, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, interzice operatorilor reţelelor de televiziune prin cablu retransmisiunea posturilor TV internaţionale care conţin publicitate sau teleshopping. Operatorii TV prin cablu au identificat peste 90 de canale care cad sub incidenţa acestei legi, ceea ce constituie până la 50% din grilele operatorilor. Această modificare legislativă riscă să provoace sistarea retransmisiei în Moldova a celor mai populare posturi internaţionale, scrie deschide.md.

Camera de Comerţ Americană din Moldova, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC și Asociaţia Investitorilor Străini, care reprezintă mediul de afaceri din Republica Moldova, sunt îngrijorate de impactul pe care îl va avea pentru societate şi pentru imaginea ţării implementarea acestei prevederi.
Menționăm că amendamentul a fost adoptat de către Parlament la 19 decembrie 2019, la iniţiativa Preşedintelui Comisiei Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret, Sport şi Mass-media. Deşi prevede reglementări care afectează atât mediul de afaceri, cât și populaţia Republicii Moldova, iniţiativa nu a fost însoţită de o analiză a impactului de reglementare şi nici nu a fost supusă consultărilor publice.
Modificarea în cauză contravine angajamentelor internaţionale, asumate de Republica Moldova prin aderarea la Convenţia Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, unul dintre angajamente presupunând garantarea libertatății de recepţionare şi de retransmisiune pe teritoriul său a programelor care corespund prevederilor Convenţiei. Acest angajament are drept scop asigurarea libertăţii de exprimare şi de informare, conform art. 10 al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Convenţia nominalizată prevede doar că, în scopul evitării distorsiunilor de concurenţă şi punerii în pericol a sistemului televizual al unui stat participant, mesajele publicitare dirijate în mod specific şi frecvent spre audienţa acestui unui stat participant nu trebuie să ocolească regulile referitoare la publicitatea televizată din acel stat.
Noile prevederi impun operatorilor TV prin cablu obligaţia de a exclude publicitatea din posturile străine retransmise, sarcină incompatibilă cu statutul lor de distribuitor de servicii media, aşa cum acesta este definit în Codul Serviciilor Media Audiovizuale şi în Convenţia menţionată.
Conform Codului Serviciilor Media Audiovizuale, serviciul media audiovizual (postul TV) se află sub responsabilitatea editorială exclusivă a furnizorului de servicii media (producătorul postului TV), care exercită controlul efectiv asupra selectării conținutului audiovizual. Distribuitorii sunt autorizaţi doar să capteze şi să furnizeze simultan serviciul media audiovizual, în mod integral și fără vreo modificare a conținutului. Imixtiunea de orice tip în conținutul, forma sau în modalitățile de creare și prezentare a programelor audiovizuale și a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane (în afară de producătorii posturilor) este interzisă prin lege. De asemenea, contractele încheiate între producătorii canalelor şi distribuitori cer ca posturile TV să fie retransmise simultan cu recepţionarea lor, în întregime şi fără vreo modificare, adăugire, excludere sau întârziere.
De menţionat că publicitatea străină pătrunde în Republica Moldova nu doar prin televiziuni, dar tot mai mult prin reţeaua internet.
Mai multe Asociații ale mediului de afaceri au solicitat autorităților instituirea unui moratoriu asupra executării amendamentului în cauză şi organizarea dezbaterilor publice pentru identificarea unor soluţii conforme normelor internaționale.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"