NordNews
Avem ce spune

FMI ne va oferi 27 milioane de dolari: Războiul din Ucraina înrăutățește perspectivele economice pentru principalii parteneri comerciali ai R. Moldova

Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a finalizat a doua evaluare a programului cu o durată de 40 luni, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF). Astfel, Republica Moldova a obținut acces imediat la 20,65 milioane de DST (drepturi speciale de tragere) (circa 27 milioane de dolari SUA), sumă care va fi folosită pentru suport bugetar.

„Moldova se va confrunta în continuare cu numeroase provocări. Prognozăm o contractare a economiei cu 1,5 la sută în anul 2022, urmată de o restabilire modestă de 1,5 la sută în anul 2023, urmare a impactului de lungă durată al războiului purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și înrăutățirii perspectivelor economice pentru principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Conform estimărilor, nivelul maxim al inflației a fost atins deja. În luna noiembrie, inflația încă era înaltă, atingând nivelul de 31,4 la sută (comparativ cu anul precedent). Conform prognozei, în anul 2023 deficitul bugetar va crește până la 6 la sută din PIB, reflectând impactul măsurilor de politici menite să tempereze gravitatea crizei în sectorul energetic și înrăutățirii nivelul de trai, iar deficitul contului curent va fi afectat în continuare de costurile mai înalte ale importului de resurse energetice. Riscul ca evoluția economică să fie afectată este înalt și persistent, inclusiv riscul de escaladare a războiului dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Totuși, în pofida mediului dificil, programul Republicii Moldova cu FMI se implementează în continuare cu fermitate, fiind realizate cu succes angajamente de program importante în domeniile guvernanței bugetare și financiare, dar și ceea ce ține de reformarea sectorului întreprinderilor de stat”, se arată într-un comunicat emis de Fondul Monetar Internaţional.

Directorul adjunct al FMI, Kenji Okamura, a declarat că invazia Federației Ruse în Ucraina afectează în continuare perspectivele economice ale Republicii Moldova.

„Perturbările în aprovizionarea cu resurse energetice exercită presiuni suplimentare asupra economiei, în timp ce dificultățile cauzate de prețurile înalte la resursele energetice și produsele alimentare duc la înrăutățirea nivelului de trai al persoanelor vulnerabile. În consecință, perspectivele economice ale Republicii Moldova sunt mai negative decât s-a prognozat la prima evaluare a programului”, a spus Kenji Okamura, directorul adjunct al FMI.

Acesta a mai adăugat că, în pofida provocărilor, autoritățile implementează cu fermitate programul susținut de FMI, având ca obiectiv susținerea păturilor cele mai vulnerabile ale populației, avansând totodată în implementarea reformelor în materie de guvernanță și punând accent pe necesitățile de dezvoltare în vederea creării condițiilor pentru o creștere durabilă și incluzivă.

„Autoritățile au îndeplinit cu succes angajamentele structurale privind managementul investițiilor publice, reformarea sectorului întreprinderilor de stat și guvernanța sectorului financiar. Agenda de reforme din cadrul programului a fost consolidată suplimentar prin includerea a șase criterii de performanță structurale noi care să asigure implementarea măsurilor de reformă prioritare. Programul sprijinit de FMI a contribuit la catalizarea unei finanțări externe semnificative menite să ajute Republica Moldova să-și acopere costurile de finanțare imediate. Dat fiind că riscurile rămân înalte și se atestă un grad foarte mare de incertitudine, va fi extrem de important de promovat politici adecvate pentru a asigura acordarea granturilor și împrumuturilor concesionale din partea donatorilor pentru a face față șocurilor, a reduce dependența de finanțarea internă pe termen scurt, care este costisitoare, și a menține sustenabilitatea bugetară. Implementarea consecventă a reformelor va ajuta Republica Moldova să creeze o temelie puternică pentru o creștere durabilă și incluzivă”, a declarat Kenji Okamura.

Eforturile autorităților pe termen scurt se axează în mod adecvat pe asigurarea securității energetice, protejarea celor mai vulnerabile categorii ale populației de creșterea costurilor de trai, și păstrarea stabilității macrofinanciare.

„Menținerea unui mix adecvat de politici în viitor va juca un rol esențial în atenuarea riscurilor evoluțiilor negative, în cazul materializării acestora, totodată avansând în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare pe termen mai lung. Sunt necesare eforturi continui pentru a eficientiza cheltuielile, spori credibilitatea bugetului și mobiliza veniturile pe intern. Este necesar de accelerat reformarea sectorului întreprinderilor de stat cu scopul sporirii eficienței și atenuării riscurilor bugetare, dar și realizarea unor reforme mai largi în domeniul guvernanței, justiției și luptei cu corupția, în vederea susținerii creșterii economice.

La final, directorul adjunct al FMI a salutat adoptatarea legii care va asigura consolidarea autonomiei și guvernanței instituționale ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

„Deși ultimele prognoze privind inflația ar justifica o relaxare bine gândită a politicii monetare, nivelul excepțional de înalt de incertitudine impune necesitatea de menținere a unei vigilențe mari. Salutăm adoptarea legii care va asigura consolidarea autonomiei și guvernanței instituționale ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Protejarea independenței BNM joacă un rol esențial în consolidarea credibilității sale și în consolidarea eficienței politicilor promovate”, a conchis Kenji Okamura, directorul adjunct al FMI.

Suma totală debursată în cadrul programului ECF/EFF va atinge 206,6 milioane de DST (circa 275 milioane de dolari SUA).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"