NordNews
Avem ce spune

Persoanele cu dezabilități locomotorii vor fi scutiți de achitarea taxelor pentru importarea automobilelor

Persoanele cu dizabilități locomotorii vor fi scutite de achitarea plăților vamale la importul autoturismelor cu capacitatea cilindrică de până la 2 500 cm3, indiferent de termenul de exploatare. Modificările au fost aprobate în cadrul ședinței de astăzi a Executivului, transmite tv8.md.

Potrivit Serviciului Vamal, pentru a beneficia de scutiri, solicitanții vor trebui să prezinte un set de acte prevăzute în pct. 17 al Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială și anume:
a) paşaportul tehnic care certifică că acest mijloc de transport este utilizat de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii severe în original şi copia de pe acesta;
b) actul de donaţie în original şi copia de pe acesta, care conţine informaţie privind donatorul, beneficiarul, valoarea mijlocului de transport şi informaţia privind scopul – utilizarea mijlocului de transport de către persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sau pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor;
c) actul de identitate al beneficiarului în original şi copia de pe acesta;
d) invoice sau alt document comercial – în cazul în care donatorul este persoană juridică;
e) documente ce confirmă dizabilitatea locomotorie severă a beneficiarului (Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport, eliberate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia);
f) certificatul privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţii în schimbul facilităţilor fiscale şi vamale, eliberat de structura teritorială de asistenţă socială de la locul de trai;
g) declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
h) procura în original şi copia de pe actul de identitate al reprezentantului – în cazul în care tranzacţia se efectuează prin intermediul reprezentantului.
Totodată, noile amendamente simplifică considerabil procedura de import a autoturismelor cu destinație specială, fiind eliminate condițiile care prevedeau ca autoturismul să fie donat sau reutilat corespunzător. De asemenea, astfel de vehicule vor putea fi importate cu scutiri odată la 5 ani. Până acum, acest lucru era posibil doar după expirarea termenului de 7 ani.
O altă noutate e că, de facilitățile enumerate vor beneficia toate persoanele cu nevoi speciale, indiferent de gradul de dizabilitate. Scopul acestor modificări a fost de a spori gradul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin facilitarea mobilității acestora. Modificările vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"