NordNews
Avem ce spune

Politici și strategii de protecție socială din municipiul Bălți

În arhitectura și mecanica sa ideală, statul are obligațiunea să-și protejeze cetățenii, să le asigure bunăstarea, formarea/cultivarea prin instrucție,  asistența medicală, să le respecte drepturile juridice și civice, cerând de la membrii societății să-și asume, la rândul lor, anumite datorii/sarcini față de acesta. Esența unui stat anume poate fi definită/ evaluată prin politicile sociale promovate, prin atitudinea/grija față de generațiile tinere și față de bătrâni, față de persoanele cu dizabilități sau față de cele defavorizate social. Exemple elocvente sunt politicile sociale din țările bogate din Occident, Orientul Apropiat, SUA, Japonia etc. Guvernările din aceste țări înțeleg prea bine că, dacă nu investești în educația copiiilor, nu-i protejezi, nu ai viitor. La fel, dacă nu prețuiești efortul depus de oamenii în vârstă la construcția și funcționarea societății, nu le oferi tinerilor o motivație pentru implicare. Ajutorarea copiilor din familiile defavorizate  și a vârstnicilor trebuie să se facă în linia tadiției de implicare, prin contribuția tuturora la ameliorarea situației.
În R. Moldova, care face figura celui mai sărac stat din Europa, există, firește, politici de asistență socială și financiară, dar implicarea instituțiilor statului  este una modestă. E vorba de îndemnizații, ajutoare sociale, asistență socială și materială.
Ne vom referi, îndeosebi, la starea de lucruri din municipiul Bălți în domeniul protecției sociale.
A fost elaborată și aprobată de către Consiliul Muicipal Strategia de dezvoltare a municipiului Bălți pentru anii 2016-2019. Protecția socială a diferitor categorii de cetățeni din municipiu este realizată către: Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei şi de către alte instituţii publice din sfera socială. Statistica pe care am obținut-o specifică implicarea primăriei în protecție asocială a categoriilor defavorizate de bălțeni.
„La 01.10.15, numărul total de beneficiari de asigurare socială de stat a constituit 31868 de persoane, dintre care: 26886 de beneficiari de pensii, 3009 de beneficiari de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, şi 1973 de  beneficiari de alocaţii sociale,
Din numărul total de beneficiari de asigurări sociale, 73,6% sunt persoane pensionare (după vârstă), 22,9% persoane cu dizabilităţi şi 2,1% persoane cu drept de pensie de urmaş.
Suma totală alocată pentru plăţile asigurării sociale de stat, pentru 9 luni ale anului 2015, a constituit 37629,8 mii lei. Din suma  alocată lunar, 91,5% sunt destinate  plății  pensiilor  de  asigurări sociale, 1,8% – alocaţiilor sociale de stat şi 6,6% – indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.
Pentru anul 2015, au fost planificate pe municipiul Bălţi încasări din servicii de asigurare socială de stat în sumă de 550,0 mil. lei, ceea reprezintă o creştere cu 9,5% comparativ cu anul 2014, şi o pondere de 6,6% din totalul încasărilor prognozate pe republică.
Statistica privind beneficiarii de servicii de asigurare de stat, precum şi plata prestarea serviciilor în municipiul Bălţi, la data de 01.10.2015, arată în felul următor:
 

 
Indicatorii
Nr. de beneficiari Mărimea medie (lei) Suma stabilită
lunar, mii lei
Ponderea, %
Nr. de
beneficiari
Suma
lunară
Total pe municipiu 31868 2458,56 37629,8 100 100
Pensii de asigurări sociale 26886 1281,31 34449,3 84,4 91,5
Pensii pentru limita de vârstă 19785 1350,99 26729,3 73,6 77,6
Pensii de dizabilitate 6150 972,91 5983,4 22,9 22,4
Pensii de urmaş 575 641,59 368,9 2,1 1,0
Alocaţii sociale de stat 1973 349,17 688,9 6,2 1,8
Indemnizaţii adresate famililor cu copii  
3009
 
828,08
 
2491,7
 
9,4
 
6,6

 
 
Asistenţa socială. a categoriilor de cetățeni defavorizațidin municipiu se organizează pe două paliere:  plăţi  sociale şi servicii sociale.
Începând cu anul 2002, în mun. Bălţi este asigurat dreptul la călătorie gratuită  în  transportul public electric (troleibuz) pentru pensionarii după limită de vârstă. De exemplu, în 9 luni ale  lui 2015, de acest drept au beneficiat 15850 de persoane.
Pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi se realizează plata compensaţiei pentru călătorii în transportul public în mărime de 45 de lei lunar şi plata compensaţiei anuale de 800 de lei pentru o persoană, privind cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. În 9 luni ale anului 2015, mărimea compensaţie pentru transport a constituit 2922,9 de  mii de lei (7274 de beneficiari), iar mărimea compensaţiei pentru  persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor a constituit 425,6 mii de lei (526 beneficiari). Pentru perioada sezonului de încălzire, primăria acordă o compensaţie nominativă. În 2014-2015, suma compensaţiilor nominative din bugetul municipal a constituit 3277,0 de mii de lei (3397de beneficiari), iar din bugetul de stat 4658,9 de mii de lei (3440 de beneficiari).
În 9 luni ale anului 2015, din fondul de rezervă al primăriei au fost  acordate ajutoare materiale în sumă de 880,3 de mii de lei (529 de beneficiari).
Invalizilor şi participanţilor la cel de al doilea război mondial (56de  persoane) le-au au fost acordate ajutor material pentru achitarea serviciilor comunale în mărime de 10,0 de mii lei pe  an, a câte 2500 de lei trimestrial.
Categoria de populaţie social-vulnerabilă şi cu venituri mici beneficiază de ajutor în formă bănească, precum şi de servicii de cantină socială. În 9 luni ale lui 2015,  de  ajutor material prin intermediul cantinelor sociale au beneficiat 562 de persoane, ceea ce este cu 16 persoane mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului 2014.
Totodată, suma medie a ajutorului material din fondul de susţinere socială a populaţiei a constituit 3743,1 de mii de lei (4938 de beneficiari), ceea ce este mai mare cu 769,7 de mii de lei (+221 de beneficiari faţă de perioada  respectivă a anului 2014.
După structura ajutorului material  acordat din fondul de susţinere socială a populaţiei, ponderea cea mai mare îi revine ajutorului material acordat conform cererilor  (28,9%),  cu ocazia aniversării  victoriei asupra fascismului (18,3%), a sărbătoririi  ,,Zilei Copilului” (10,3%), pentru victimele represiunilor (9,4%) și destinat asigurării  cu cantine sociale (10,0%).
 
În muncipiul Bălți sunt create şi activează următoarele servicii sociale primare specializate  şi servicii sociale cu specializare înaltă:
serviciul de îngrijire socială la domiciliu,
serviciul de Asistenţă Socială Comunitară,
acordarea ajutorului material şi servicii de cantină socială prin intermediul  Fondului  Social
de Susţinere a Populaţiei,
serviciul social „Asistenţă personală”,
serviciul de ortopedie şi protezare,
servicii de reabilitare balneo-sanatoriale,
Casa de Copii de tip familie (3 copii),
serviciul „Asistenţă parentală profesionistă”
9 instituţii publice în sfera socială.
 
Astfel, 7  din cele 9 instituţii publice din sfera socială sunt finanţate din bugetul municipal  şi 2 instituţii din mijloacele sponsorilor.
Instituţiile publice de prestare a serviciilor sociale specializate, sunt:
CCSM- servicii de reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi mintale;
”Drumul spre casă” – servicii de plasament pentru copii în situaţie de dificultate;
”Reîntoarcere”- servicii de plasament pentru persoanele fără loc permanent de trai;
”Respiraţia a doua” – servicii de plasament si de zi pentru persoanele în etate;
”Socium”- servicii de ergoterapie pentru persoanele cu dizabilităţi mintale;
”Evrica”- serviciu de plasament în regim de urgenţă pentru copiii străzii;
”Sotis”- servicii pentru victimele violenţei domestice.
 
Totodată, în Bălți funcţionează Centrul Social Regional «Viaţa cu speranţă», care prestează servicii pentru persoanele infectate şi supuse virusului HIV/SIDA, şi Centrul de îngrijire la domiciliu «Rebeca», pentru susţinerea dezvoltării serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu (Home Care). La fel,  activează Serviciul social de îngrijire la domiciliu, instituție care reprezintă în sine prestarea serviciilor complexe acordate de către lucrători sociali. În 9 luni ale anului 2015, numărul beneficiarilor  a constituit  882 de persoane şi au fost asiguraţi de către 72 de lucrători sociali.
În ultimi ani, prin intermediul Serviciului Asistenţă Socială Comunitară (27 persoane) se observă ajutorul sporit acordat  categoriilor de familii social vulnerabile. Fiecărui  asistent  social  îi revine un sector teritorial (în total 16 sectoare, incluziv s. Sadovoe – 1 şi s. Elizaveta – 1). În 9 luni ale lui 2015, de Serviciul asistenţei sociale comunitare au  beneficiat  2650  de persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu 850 comparartiv de perioada analogică a anului 2014.
În mun. Bălţi a fost creat Serviciul de mediator comunitar pentru asigurarea accesului la servicii de medicină, educaţie, angajare în câmpul muncii pentru persoanele din categorii social vulnerabile din rândul romilor. În 9 luni ale anului 2015, de acest serviciu au beneficiat 75 de persoane.
La fel, activează serviciul social specializat „Asistenţă personală”  cu scopul  de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dezabilităţi severe, şi integrarea lor în societate. În 9 luni ale lui 2015, de serviciile ,,Asistenţă Personală” au beneficiat 30 de persoane, ceea cee este cu 4 persoane mai mult faţă de perioada analogică a anului 2014.
Pe perioada de referință, numărul total de persoane care au beneficiat de asistenţă socială a constituit 36092 de persoane, dintre care 5027 au fost beneficiari de servicii sociale”.
Între timp, lucrurile s-au schimbat în rău. Unele instituţii publice de prestare a serviciilor sociale specializate, Evrika, de exemplu, și-au sistat activitatea. Alte activități de protecție socială se dovedesc a fi insuficiente, odătă ce pe străzile municipiului întâlnim tot mai mulți cerșetori și boschetari, în creștere fiind și numărul copiilor din familii social vulnerabile, care creează tot mai multe probleme comunității. Vom reveni cu alte statistici, detalii și informații.
 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"