NordNews
Avem ce spune

Raport: În ce măsură R. Moldova a implementat recomandările pentru prevenirea corupției

Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), care este un organ al Consiliului Europei, solicită autorităților R. Moldova să intensifice eforturile de implementare a măsurilor cu privire la prevenirea corupției în rândul deputaților, judecătorilor și procurorilor. Într-un raport publicat astăzi, 24 iulie, GRECO prezintă evaluarea măsurilor luate de autoritățile de la Chișinău pentru punerea în aplicare a recomandărilor emise încă în 2016, cu privire la prevenirea corupției. Datele arată însă că R. Moldova nu a înregistrat un progres semnificativ, multe dintre recomandări nefiind implementate, scrie zdg.md.
Conform raportului, R. Moldova a respectat pe deplin doar patru din cele 18 recomandări, nouă recomandări au fost implementate parțial, iar celelalte cinci recomandări nu au fost puse în practică.

Nu au fost implementare următoarele recomandări:

  1. Adoptarea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului și garantarea faptului că acest cod va fi accesibil publicului.
  2. Introducerea unor reguli pentru deputați cu privire la modul în care pot interacționa cu persoanele terțe care doresc să influențeze procesul legislativ.
  3. Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea faptului că procedurile de ridicare a imunității parlamentare nu impiedică anchetele penale în ceea ce privește membrii Parlamentului, suspectați de săvârșirea infracțiunilor legate de corupție.
  4. Notificarea în scris a tuturor procurorilor, că instrucțiunile verbale date procurorilor subordonați ierarhic nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care sunt confirmate în scris.
  5. Luarea unor măsuri suplimentare pentru a consolida obiectivitatea, eficiența și transparența cadrului juridic și operațional al răspunderii disciplinare a procurorilor.

„În ceea ce privește deputații, GRECO consideră insuficiente eforturile depuse pentru îmbunătățirea procesului legislativ. Autoritățile ar trebui să asigure în mod sistematic publicarea în timp util a proiectelor de legi și a informațiilor aferente, permițând o dezbatere publică și parlamentară semnificativă cu privire la proiectele de inițiative legislative. Este necesară adoptarea unui cod de conduită pentru deputați și trebuie luate măsuri pentru a preveni diverse forme de conflict de interese”, este menționat în raportul de evaluare.

În ceea ce privește judecătorii, GRECO salută publicarea și distribuirea Codului de conduită profesională și etică a judecătorilor și adoptarea comentariilor la Cod. GRECO observă că au fost luate măsuri pentru a aborda problema întârzierilor nejustificate în judecarea cauzelor. De asemenea, au fost înregistrate progrese în ceea ce privește creșterea transparenței hotărârilor judecătorești și a hotărârilor judecătorești. Totodată, GRECO a luat act de faptul că sunt în curs de desfășurare măsuri specifice pentru a împiedica numirea și promovarea în posturile judiciare a candidaților cu risc de integritate, precum și abolirea perioadei de probă pentru judecători.
Cu referire la procurori, GRECO salută reforma constituțională, care prevede numirea procurorului general pentru un mandat unic, care nu poate fi reînnoit. De asemenea, este apreciat și faptul că Codul de etică al procurorilor a fost publicat și pus la dispoziție online.
Având în vedere acțiunile întreprinse de R. Moldova, GRECO observă că sunt necesare progrese semnificative pentru a demonstra un nivel acceptabil de respectare a recomandărilor în următoarele 18 luni. Astfel, GRECO invită șeful delegației Republicii Moldova să prezinte informații suplimentare privind implementarea recomandărilor până la 30 iunie 2020.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata