NordNews
Avem ce spune

Republica Moldova a mai pierdut o proprietate în Ucraina. Cariera de prundiș-nisip de la Cernăuți, „furată” de fostul administrator

Încet dar sigur, Republica Moldova își pierde proprietățile din Ucraina. Astfel, Cariera de nisip de la Cernăuți (Ucraina), care era proprietate a Republicii Moldova a fost sustrasă din proprietatea statului de un fost administrator. Acum Agenția Proprietății Publice luptă în instanțele de judecată din Ucraina pentru a întoarce proprietatea efectiv furată. Documente ce confirmă cele scrise mai sus au ajuns în adresa redacției după ce am publicat materialul privind situația de la „Sanatoriul Moldova” din Truscaveț.

Sursele au preferat să păstreze anonimatul, menționând că și alte proprietăți ale Moldovei din Ucraina sunt pe cale de a fi pierdute de statul nostru. În cazul confirmării informațiilor privind celelalte bunuri, redacția bani.md va veni cu noi publicații.


„Știați de existența Carierei de prundiș-nisip din Cernăuți?”

  • Întrebare adresată de vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, pe data de 2 octombrie.

Potrivit datelor Agenției Proprietății Publice din Republica Moldova, capitalul social al Întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți” constituie 291,500.00 lei, iar valoarea proprietății aflate la balanța statului la data de 01 ianuarie 2020 era de zero lei. Această situație este și în prezent. Bunurile carierei nu sunt în proprietatea APP, ele fiind sustrase de fostul administrator al întreprinderii, Andrei Lisionoc. Aceste lucruri au ieșit la iveală doar după ce directorul Carierei a fost schimbat, ca urmare a rezistenței manifestate de fosta conducere în procedura de executare a legislației naționale și de înregistrare a APP-ului în calitate de fondator al Întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”.

Cariera de nisip și prundiș a fost scoasă la privatizare în anul 2008, fiind incluse pe lista bunurilor de licitat pe timpul Guvernului condus de Zinaida Greceanîi. Bunul nu a fost licitat și a rămas în proprietatea INMACOM, compania care gestiona Cariera, așa cum Republica Moldova nu putea coordona activitățile întreprinderii pe teritoriul Ucrainei.

În 2016, directorul INMACOM, Timofei Timohin, îl aprobă în calitate de director al Carierei de nisip și prundiș de la Cernăuți pe Andrei Lisionoc. Potrivit surselor Bani.md, candidatura lui Andrei Lisionoc a fost propusă și promovată de Valeriu Ghilețchi, în acea perioadă – vicepreședinte al Parlamentului. Andrei Lisionoc ar fi avut atunci aceeași funcție în biserica baptistă, doar că în Cernăuți, Ucraina. Contactat de Bani.md, domnul Ghilețchi susține că „atunci a fost mai mult o recomandare orală, iar toate procedurile legale urmau să fie respectate. Propunerea a venit în contextul în care dumnealui era de pe loc, cunoștea situația de la Carieră, fiind cu titlu de recomandare.”

În primii ani de activitate ai lui Andrei Lisionoc, lucrurile păreau să decurgă bine. După o vizită de lucru a vice-ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ion Stratulat la Întreprinderea de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”, în perioada 1 – 2 martie 2017, instituția de stat comunica faptul că vice-ministrul a „observat schimbări pozitive în activitatea carierei. Pe parcursul anului trecut, s-a înregistrat o creștere ușoară a producției și inclusiv a venitului”.

Problemele privind dreptul de proprietate al Republicii Moldova, (n. red.  – despre care s-a aflat abia în 2020) asupra bunurilor întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți” apar în anul 2018, în urma unei scrisori false care permite directorului întreprinderii să dea în chirie și să înstrăineze bunurile companiei.

Scrisoarea a fost semnată sub numele de Iurie Ușurelu. De fapt, au fost două scrisori. Una pe care a transmis-o secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Iurie Ușurelu și una care ar fi ajuns la directorul Carierei, Andrei Lisionoc. În scrisoarea nr. 01/01.3948, din data de 15 august 2018, transmisă de Ușurelu, nici nu se pomenește despre  darea în arendă și sau înstrăinarea bunurilor, ci despre procedura de casare a unor bunuri neutilizate.

Scrisorile menționate le vedeți în continuare: (1. Scrisoarea prezentă în arhiva întreprinderii de stat „Cariera de nisip și pietriș din Cernăuți” și 2. Scrisoarea prezentă în arhiva Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului).

Contactat, Iurie Ușurelu a declarat pentru bani.md că aflase despre existența scrisorii falsificate la finalul lunii Mai a anului 2020, atunci când i-a fost prezentată de organele de drept.

„M-au întrebat cum am putut să autorizez o asemenea acțiune. I-am întrebat ce anume, la care mi-au prezentat scrisoarea. Prima ce am făcut – am pus semnătura din nou, să vadă că nu era semnătura mea. Sunt cel puțin trei elemente care se diferențiază puternic. Nu știu cum a putut să ajungă o asemenea scrisoare la întreprindere. Trebuie de verificat întregul traseu al scrisorii și persoanele care au avut acces la ea – executor și așa mai departe.

Scrisoarea transmisă și semnată de mine viza casarea mai multor poziții învechite moral și cu o depreciere finală.

Scrisoarea a fost semnată, scanată și transmisă.”

Semnăturile scrisorilor:

De la director – la „proprietar”. Cum Andrei Lisionoc intră în posesia bunurilor

Scrisoarea falsă a fost folosită de Lisionoc pentru a da bunurile Carierei în chirie unei companii care îi aparținea tot lui. Pe data de 21 septembrie 2018, contrar scopului de bază al întreprinderii „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți” și a legislației Republicii Moldova, Lisionoc dă în chirie firmei „Avva Grupp” toate proprietățile companiei de care avea nevoie pentru funcționare, pentru un termen de 10 și 30 de ani. Până la data menționată, fondator al „Avva Grup” era Lisionoc Rodica, soția lui Andrei Lisionoc. Din data de 21.09.2018 – fondator al „Avva Grup” devine Lisionoc Andrei.

La mai puțin de două luni după apariția scrisorii misterioase, pe data de 9 octombrie 2018, directorul Întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți” emite Ordinul nr. 103, prin care se împuternicește pe sine să creeze compania „CGPK Ivest” și tot prin același ordin se împuternicește să transmită companiei nou-fondate toate bunurile Carierei.

Prin ordinul nr. 104 din data de 17 octombrie 2018, semnat tot de el – lansează procedura de transmitere a bunurilor, aceasta fiind o acțiune ilegală.

Bunurile sunt transmise companiei nou-fondate pe data de 22 octombrie 2018.

Compania „CGPK Ivest” îi are ca fondatori companiile „Agro Finans Grupp -1”, „Avva Grupp” (n. red. – compania care închiriat bunurile Carierei cu o lunp mai devreme) și „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”. Adresele fondatorilor coincid cu adresa „CGPK Ivest”.

L-am contactat pe Andrei Lisionoc pentru a-și comenta acțiunile întreprinse în calitate de director al Carierei, dar nu a răspuns la telefon.

Moldova nu poate intra în posesia bunurilor 

În anul 2019, în baza Hotărârii Guvernului nr. 902, din 6 noiembrie 2017, Agenția Proprietății Publice încearcă să efectueze modificările în Registrul de stat al Ucrainei, să modifice fondatorul Întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți” din „INMACOM” în „APP”, dar întâmpină blocaje inclusiv din partea autorităților Republicii Moldova.

Referitor la opunerile din partea autorităților Republicii Moldova, Maxim Popov, Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și mediului semnează o scrisoare prin care blochează accesul funcționarilor APP. În scrisoarea din 28 aprilie 2020 cu numărul 04.06.1799 se scrie despre faptul că Întreprinderea de Stat ar aparține Ministerului în continuare și că niciun act de primire-predare nu ar exista.

SCRISOAREA

APP reușește o lună mai târziu să schimbe directorul întreprinderii, acesta devenind Voit Vasilii, moment după care au și devenit cunoscute toate cele relatate anterior. În prezent, pe marginea acestui caz, este pornit un caz judiciar în Ucraina.

De altă parte, Andrei Lisionoc s-a adresat în judecata cu solicitarea de a primi salariu pe perioada în care a fost înlăturat de la conducerea întreprinderii de stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”.

Cine a pus ochiul pe Carieră?

Totuși, o întrebare rămâne în continuare fără răspuns: Cine sunt persoanele interesate de neînregistrarea bunurilor statului Republica Moldova aflate pe teritoriul Ucrainei?

O preocupare deosebită față de Întreprinderea de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”, la fel ca și pentru alte proprietăți ale Moldovei din Ucraina, a fost manifestată recent de vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari. Pe data de 2 octombrie 2020, acesta a transmis în adresa Agenției Proprietății Publice o solicitare prin care solicită inclusiv informații cu referire la activitatea financiară a întreprinderii și informații „Dacă domnii Iurii Scripnic, Eugen Buzgan, Vladimir Andronache au o oarecare legătură cu activitatea întreprinderii de stat.”

Am decis să întrebăm toate cele patru persoane vizate ce legătură au cu Întreprinderea de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”. Iată răspunsurile lor.

Vladimir Andronache: Nu a răspuns la telefon.

Iurii Scripnic: Fost administrator al Întreprinderii de Stat „Cariera de piatră concasată din granit” din orașul Pervomaisk, Ucraina.

Alexandru Slusari:

Redacția Bani.md l-a telefonat pe deputatul Alexandru Slusari pe data de 5 noiembrie 2020, întrebându-l dacă a primit un răspuns la solicitarea făcută către APP. Am dorit să-l întrebăm și despre situația de la „Sanatoriul Moldova” din Truskaveț și care este interesul lui pentru bunurile menționate, așa cum preocuparea acestuia față de bunurile Moldovei din Ucraina a sporit în mod bizar în luna octombrie a anului curent.

Puternice semne de întrebare rămân și după ce nu am primit un comentariu referitor la legăturile lui Slusari cu persoanele implicate în schema de deposedare a RM de „Sanatoriul Moldova” din Truskaveț”.

În cadrul discuției din data de 5 noiembrie, nu am aflat decât că răspunsul la solicitare îl primise „cu 15 minute mai devreme de apel” și ne-a rugat să revenim mai târziu, după ce analizează conținutul textului. Am revenit pe data de 7 noiembrie cu un nou apel, însă vicepreședintele Parlamentului a întrerupt sunetul.

Bani.md își rezervă dreptul de a completa declarația domnului Slusari după ce ne va reuși să comunicăm .

Eugen Buzgan:

Consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

„La finele anului 2015 am fost împuternicit de Guvern, prin intermediul unei procuri (n.red. procura nr. 05-1415 din 31.12.2015) , să ofer suport Agenției Proprietății Publice în înregistrarea bunurilor RM din Ucraina drept proprietate a Moldovei.

Împuternicirea vine după ce, mai devreme, în calitate de angajat al Departamentului Instituții Penitenciare din subordinea Ministerului Justiției și administrator al Întreprinderii de Stat „Brănești” am reușit să înregistrez bunurile „Bazei de odihnă „Mecita”” drept proprietate a Agenției Proprietății Publice, fiind prima practică pentru Moldova în acest sens.

Agenția Proprietății Publice a solicitat suportul Ministerului Justiției în „reîntoarcerea” bunurilor statului. Ținând cont de experiența, Ministerul Justiției a înaintat candidatura mea.

Ce ține de „Carierea de prundiș-nisip din Cernăuți”, în aprilie 2019, printr-o notă informativă, am informat APP-ul despre faptul că mai multe bunuri ale Moldovei aflate pe teritoriul Ucrainei, deși le-a fost recunoscut dreptul de proprietate al Moldovei, sunt ținta mai multor acțiuni de escrocherii și scheme de delapidare a Moldovei de proprietățile sale. Printre ele se număra și Cariera de la Cernăuți.”, a declarat Eugen Buzgan.

Nota informativă

Nota redacției: Atunci Agenția Proprietății Publice a oferit un răspuns că a examinat informația prezentată, însă alte acțiuni în acest sens nu au fost luate. Mai mult, pe timpul guvernării blocului ACUM, mai mulți oficiali au început a trage semnale de alarmă privind posibile atacuri la adresa proprietăților Republicii Moldova din Ucraina și, potrivit surselor citate, în loc să ofere ajutor, erau puse bariere și stopate procese. Printre persoanele care vorbeau despre atacuri raider, delapidări, deposedări erau și cei care puteau întreprinde acțiuni concrete în virtutea funcțiilor deținute, inclusiv premierul Maia Sandu.

Alexandru Slusari a adresat o solicitare în adresa APP-ului referitor la situația de la Cariera din Cernăuți, daor după ce instituția de stat a aflat de nelegalitățile ce s-au întâmplat acolo și a venit mai aproape de soluționarea problemei (2 octombrie 2020).

Scrisoarea APP

„Ulterior, pe data de 2 martie 2020 am fost angajat în cadrul Agenției Proprietății Publice în calitate de consultant principal, Direcția contencios și control al legalității .

În calitate de funcționar, angajat al Agenției Proprietății Publice, am fost împuternicit să asigur executarea Hotărârii Guvernului nr. 902, din 6 noiembrie 2017 și anume înregistrarea APP în calitate de fondator al Întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”.

Într-adevăr am întâmpinat impedimente, iar marea parte a neregulilor am descoperit-o după ce a fost schimbat administratorul întreprinderii de Stat „Cariera de prundiș-nisip din Cernăuți”. Până la acel moment am adresat plângeri la Poliția, Procuratura, Serviciul de Securitate din Ucraina, însă fără folos. Nici autoritățile de acolo nu sunt prea receptive.

Acum Republica Moldova este în proces de judecată în Ucraina în vederea reobținerii bunurilor. O plângere în Poliție, pe marginea acestui caz, urmează a fi depusă în zilele ce urmează și în Republica Moldova.”

Sursa: bani.md

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"