NordNews
Avem ce spune

Republica Moldova, un exemplu de succes  pentru statele-membre ale CSI

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a prezentat Republica Moldova drept un exemplu de succes pentru statele-membre ale CSI privind rezultatele obținute în scopul dezvoltării sectorului de alimentare cu apă.
Aprecierea a fost făcută în cadrul Atelierului strategic de dezvoltare şi planificare a domeniului apei, care face parte din  proiectul „Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus” (EUWI+), desfășurată la Minsk, Belarus.

În cadrul atelierului, țara noastră a prezentat realizările privind „Implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație în Republica Moldova 2014-2028”, precum şi lansarea elaborării Planului de acțiuni pentru următoarea perioadă, în cadrul Componentei I al proiectului EUWI+.

 

Printre rezultate, a fost menționată intrarea în vigoare a Regulamentului privind principiile de bază în proiectarea şi construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici cu consum sub 200m3/zi, în aprilie 2018.

Implementarea acestuia va duce la reducerea semnificativă a costurilor capitale specifice pentru reconstrucția și construcția sistemelor noi de apeduct cu 20-30 % sau mai mult, creșterea gradului de acoperire a populației rurale cu alimentare centralizată cu apă – fără a compromite calitatea și fiabilitatea alimentării cu apă.

De asemenea, documentul va contribui la reducerea tarifelor pentru consumatori, utilizarea eficientă a fondurilor din bugetul Republicii Moldova și a donatorilor, prevăzute pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă din mediul rural, accelerarea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, punerea în aplicare a strategiilor de alimentare cu apă și canalizare a localităților din Moldova, precum și obligațiilor ce decurg din Acordul de Asociere cu UE.

La atelierul, organizat în cadrul proiectului „Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus”, au participat cele 11 state-membre ale Comunității Statelor Independente. Partenerii proiectului sunt Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEEONU), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Consorțiumul statelor-membre (Austria și Franța).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"