NordNews
Avem ce spune

România contribuie la dezvoltarea sistemului educațional din nordul R. Moldova. Petrișor Dumitrescu: ,,Este tot mai important ca elevii să să fie conectați la cele mai noi tehnologii”

Timp de două zile, în nordul R. Moldova a avut loc organizarea primei ediții a  simpozionului ,,Tradiție și performanță în educație europeană. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale între Universitatea ,,Dunărea De Jos” din municipiul Galați și instituții de învățământ din R. Moldova, cu sprijinul autorităților publice locale și raionale”.

Simpozionul a debutat cu o întâlnire, la sediul
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la care au participat, din partea USARB, conf. univ. dr. Natalia Gașițoi, rector, și conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitate didactică, și delegația UDJG, compusă din prof. univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius Stanciu, prorector pentru activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriat cu mediul economic-social și conf. univ. dr. Maricica Stoica, prodecanul Facultății Transfrontaliere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați și Petrișor Dumitrescu, consul general.

Discuțiile s-au axat pe cunoașterea celor două
instituții de învățământ, a bunelor practici educaționale și identificarea proiectelor comune care să fie implementate pe viitor în sprijinul nemijlocit al studenților și al măririi capacității de atragere a studenților de către USARB.

Pe 23 noiembrie, consulul general a participat, împreună cu delegația UDJG, condusă de prof.
univ. dr. ec. dr. ing. habil. Silvius Stanciu, prorector, și
conducerea Raionului Fălești, reprezentată de Veaceslav Tambur, vicepreședinte și Mariana Osadța, șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, la organizarea simpozionului în incinta Palatului de Cultură „Mihai Volontir”, din orașul Fălești.

La eveniment au participat reprezentanți ai
conducerilor raionale, ai direcțiilor și unităților de
învățământ din nordul Republicii Moldova.

În cadrul simpozionului, au fost prezentate și
apreciate valorile înalte ale educației, dezvoltarea de
parteneriate interinstituționale și sprijinul constant al
României acordat Republicii Moldova. Au fost prezentate experiența, dezvoltarea și oferta educațională și de cercetare a Universității „Dunărea de Jos” din municipiul Galați, atribuțiile Direcțiilor de Învățământ, precum și intenția de încheiere de acorduri de cooperare pentru susținerea performanței în educație.

În luările de cuvânt, vorbitorii au apreciat valoarea
proiectelor transfrontaliere, și-au exprimat deschiderea către implementarea de acorduri de cooperare și bune practici europene.

În alocuțiunea sa, consulul general a subliniat că, în
societatea contemporană, este tot mai important ca elevii să cunoască rezultatele cercetării în domeniile de interes și să fie conectați la cele mai noi tehnologii. În continuare, a reamintit că, într-un spațiu bazat pe unitatea de limbă, istorie, cultură, tradiții, valori comune și aspirații europene dintre România și Republica Moldova, educația rămâne principala cale de dezvoltare deplină și progres a societății. În acest sens, susținem permanent accesul profesorilor și al elevilor din Republica Moldova la o informare de calitate, completă și complexă privind educația și cercetarea universitară din România. Ne exprimăm întreaga deschidere pentru accesul tinerilor la
studii în România și revenirea acestora acasă, în vederea implementării celor mai bune practici europene pentru prosperitatea Republicii Moldova. A accentuat sprijinul constant al oficiului consular pentru implementarea de proiecte transfrontaliere.

România rămâne, în continuare, cel mai onest
partener, susținând plenar parcursul european al
Republicii Moldova și oferă un sprijin amplu și pentru
dezvoltarea educației, având convingerea fermă că toți
tinerii sunt îndreptățiți să aibă acces la specializări de
înaltă calitate.

În încheiere, a adus mulțumiri tuturor celor prezenți
care au depus efortul de a răspunde inițiativei sale și au. venit de la distanțe considerabile, în condiții
meteorologice nefavorabile.

Simpozionul s-a desfășurat într-un climat de înaltă
ținută și a reprezentat un excelent prilej de schimb de
bune practici europene aplicate, care a reliefat beneficiile pe care implementarea rezultatelor studiilor și ale cercetărilor îl are asupra dezvoltării comunităților contemporane.

Banner DRRM Noiembrie 2022
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"