NordNews
Avem ce spune

VIDEO//DOC | Operațiunea „Consulatul Moldovei la Odessa”. Cum s-a produs tranzacția! Antreprenor ucrainean tras în țeapă de instituțiile RM

Recent, Procuratura Generală a făcut anunțul precum că a inițiat o cauză penală pentru abuz de serviciu în legătură cu cazul înstrăinării sediului Consulatului Republicii Moldova din Odessa, manifestat prin tentativa de deposedare a Republicii Moldova de sediul Consulatului, transmite bani.md. 

Am decis să investigăm cazul la locul desfășurării evenimentelor și astfel ne-am deplasat la Odessa. Ce am aflat la fața locului, surprinde si mai mult, iar cele filmate descoperă multe necunoscute. Marea descoperire, de fapt, am făcut-o revenind la Chișinău. Republica Moldova a vândut clădirea consulatului încă în anul 2008.

Antreprenoarea ucraineană, Irina Rolemskaya, este cea care a fost „trasă în țeapă” de autoritățile Republicii Moldova. Acesta s-a ales cu investiții blocate și cu mâinile legate, devenind involuntar parte a schemelor de deposedare a Republicii Moldova de proprietățile din Ucraina.

Am pornit de la partea documentară. Astfel, din informațiile plasate pe portalul actelor normative, constatăm, că actualul edificiu al Consulatului Republicii Moldova din Odessa (aflat în or. Odessa str. Makara Posmitnogo nr. 2/2B) a fost gestionat în calitate de parte auxiliară (anexă tehnică) a complexului construcțiilor Sanatoriului ”Moldova” din or. Odessa (aflat la acel timp în gestiunea Cancelariei de Stat). Ulterior, în vederea identificării unei soluții provizorii, această anexă tehnică a fost separată ca bun distinct și a fost transmis la balanța MAEIE de la balanța întreprinderii afiliate cu capital străin Sanatoriul „Moldova” din or. Odessa, Ucraina, operațiune rezultată din Hotărârea Guvernului RM nr. 294din 20.03.2006 cu privire la transmiterea unei clădiri.

Conform acestei Hotărâri a Guvernului transmiterea imobilului s-a dispus în componența edificiului (corpul 2 litera „Б”) cu suprafața de 695 m 2, amplasat în or. Odessa, Ucraina, pe str. Postmitnîi, nr. 2 și cu terenul aferent cu acareturile din curte – ceea ce nu reflecta situația juridică existentă, deoarece Republica Moldova deținea dreptul de proprietate doar pe construcție, iar terenul aferent Consulatului – după cum am constatat în Odessa – a fost și este pănă astăzi proprietatea orașului Odessa, fiind gestionată de subdiviziunile orășenești ai primăriei Odessa, Ucraina.

În vederea executării Hotărârii Guvernului nr. 294/2006 și pentru a avea forță juridică pe teritoriul Ucrainei, dreptul de proprietate asupra imobilului în care se află Consulatul, urma să fie înregistrat în Registrul bunurilor imobile și a drepturilor patrimoniale din Ucraina.

Înregistrarea însă a avut loc abia la data de 22.08.2008, din cauza inexactităților datelor tehnice ale construcției indicate în Hotărârea Guvernului menționată – fiind înregistrate următoarele înscrieri: titularul dreptului de proprietate: Republica Moldova, în persoana Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova; suprafața imobilului: 499 m.p. (și nu 695 m.p., cum se indică în Hotărârea Guvernului nr. 294/2006).

Și aici vine surpriza, în Registrul bunurilor imobile nu există înscrierea vreo unui drept de folosință sau de posesie asupra terenului aferent imobilului în numele statului moldovenesc, cu atât mai mult a dreptului de proprietate, cum prevede Hotărârea Guvernului. Motivul rezidă în prevederile Codului Funciar ucrainean, care prevede reglementări speciale pentru misiunile diplomatice, și anume, că misiunile diplomatice și reprezentanțele internaționale pot folosi terenurile aferente doar în baza contractelor de arendă, care urmează a fi încheiate în procedura expres stabilită de Cod, adică, în afara obligațiunii licitațiilor funciare, dar cu obligațiunea efectuării procedurii delimitării și încheierii contractului de arendă respectiv.

 

De remarcat și faptul, că din data înregistrării în Registru de stat al Ucrainei privind bunurile imobile, a dreptului de proprietate a Moldovei asupra clădirii sediului Consulatului Republicii Moldova din Odessa (22.08.2008), până în prezent, această procedură nu a fost realizată. Momentan, această procedură se află doar la finalizarea primei etape de procedură – delimitarea terenului cu atribuirea numărului cadastral, care s-a finalizată abia în vara anului 2019 și corespunzător, alte demersuri din partea autorităților naționale ale Republicii Moldova nu au fost efectuate.

Ce totuși prevede controversata Hotărâre a Guvernului RM nr. 142 din 27.02.2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb?

Prin această Hotărâre de Guvern a fost dispus schimbul de imobile, dintre cel al sediului actual al Consulatului Moldovei din Odessa, cu un alt imobil aflat în proprietatea dnei Irina Rolemskaya, cetățean al Ucrainei.

Cum s-a ajuns la acest schimb și de ce a fost ales anume acest imobil?

Din Nota de Argumentare la proiectul Hotărârii Guvernului nr.142/2019 aflăm că prin Dispoziția Guvernului RM nr.36 din18.09.2018 a fost creat un Grup de lucru pentru identificarea unor căi de rezolvare a problemei edificiului Consulatului Republicii Moldova în or. Odessa, Ucraina. Încă din 2008, când MAEIE a preluat administrarea imobilului, a fost pusă în discuție și alertată starea deplorabilă a acestei clădiri. Chiar dacă, toți consulii pe care i-a avut Moldova la Odessa au alertat MAEIE despre starea necorespunzătoare și degradantă a imobilului, care nu corespunde standardelor minime pentru o misiune diplomatică, soluționarea acestei probleme nu a fost posibilă din cauza “lipsei mijloacelor bănești necesare”, ceea ce a dus la deteriorarea substanțială a edificiului.

Astfel, în corespundere cu prevederile Dispoziției Guvernului, Grupul de lucru a întreprins mai multe vizite la Odessa, în final întocmind un Raport privind evaluarea stării fizice a sediului Consulatului, constatând prin acesta că imobilul se află într-o stare fizică alterată – constatând că de la darea sa în exploatare până în prezent, imobilul nu a fost supus nici unor lucrări de reparații capitale sau lucrări de reconstrucție; neavând branșamente la rețeaua orășenească de gaze naturale sau surse autonome de încălzire, cu rețelele de apă/canalizare și electricitate uzate, tâmplăria din interior și pardoselele fiind afectate de mucegai și acoperișul- avariat.

De asemenea, în urma examinării materialelor Grupului de lucru s-a identificat că cea mai bună propunere din punct de vedere economic ar fi – „achiziționarea unui nou edificiu, în baza schimbului edificiului actual al Consulatului din Odessa, aflat la balanța MAEIE cu un alt imobil funcțional la cheie, și fără obligațiunea statului de a plăti din contul bugetului de stat careva cheltuieli sau diferențe de preț.

Așa, într-o nouă misiune de serviciu la Odessa, membrii Grupului de lucru au selectat imobilul care este proprietate a dnei Irina Rolemskaya.

Solicitată de reporterii noștri, dna Irina Rolemskaya, a explicat că este antreprenoare, care activează prioritar în regiunea Kiev și că la acea vreme avea pregătit un proiect de investiții. Acest proiect de investiții viza achiziționarea unui imobil în apropierea litoralului pentru a fi transformat într-o afacere de tip mini-hotel. Urmare interacțiunii cu o agenție imobiliară, în final a cumpărat o casă de lux, cu curte proprie, amplasată pe adresa Tinysta nr.6/4-A, or. Odessa, într-un sector rezidențial din cartierul Arcadia. La două săptămâni de la perfectarea notarială a contractului, agentul imobiliar care a intermediat achiziția, a contactat-o pe Rolemskaya și i-a sugerat să profite de oportunitatea de a face schimb al imobilului procurat cu un alt imobil amplasat în vecinătate, dar care avea o amplasare cu ieșire directă la artera principală și rondul giratoriu – aceasta fiind o locație mai potrivită pentru hotel. De asemenea, ce ține de noua ofertă agentul imobiliar i-a explicat că, aproximativ cu 2, 3 săptămâni înainte de a se decide la achiziționarea casei de lux, Agenția neavând siguranța procurării casei de către Rolemskaya, a prezentat acest imobil ca ofertă Consulatului Moldovei din Odessa, care era în căutarea unor imobile cu amplasare în zona Arkadia sau alte locații rezidențiale din apropiere, pentru a fi inclus în lista obiectelor care urmau a fi inspectate de o Comisie din Moldova, cu scopul de identificare a unui nou sediu pentru Consulat. Ulterior, după ce Rolemskaya s-a decis și procurase deja casa, agentul a fost anunțat despre faptul că oferta asupra imobilului dat a fost selectată de partea moldovenească ca fiind cea mai potrivită pentru sediul Consulatului, având în vedere amplasarea acesteia, gradul de finisare și amenajare care nu mai necesita investiții, curtea proprie, accesul, etc.

În circumstanțele date, dar și având în vedere că clădirea Consulatului putea fi renovată și recompartimentată mai facil pentru necesitățile unui hotel, dna Irina Rolemskaya a acceptat propunerea, mai ales că agentul a asigurat-o că pentru acest schimb, ea nu va trebui să achite costuri suplimentare.

„Peste două săptămâni de la tranzacție, agentul imobiliar mi-a propus posibilitatea de schimb pe o altă clădire. Schimbul urma să se realizeze cu Guvernul Republicii Moldova. Mi-au fost invocate mai multe motive de ce acea clădire ar corespunde mai mult necesităților afacerii mele și am fost asigurată că nu va trebui să achit nimic mai mult.”

Casa achiziționată de Rolemskaya are o suprafața de aproximativ 400 de metri pătrați, de comun cu anexele aferente din curte, parcare subterană și terenul aferent casei. Prețul de achiziție depășește suma de 450 de mii de dolari SUA, fiind plătite 2,2 mln hrivne pe terenul aferent și peste 10 mln hrivne pentru casă.

(DIN CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE A IMOBILULUI)

Noua clădire pe care urma să o primească în schimb se află la două minute distanță de mers cu mașina de casa procurată, pe strada Postmitnogo nr.2/2Б din Odessa, fiind proprietate a Republicii Moldova, dar neavând terenul aferent privatizat și nici luat în folosință.

 Agentul imobiliar m-a anunțat despre decizia Guvernului Moldovei că imobilul meu a fost selectat drept un nou sediu pentru Consulat și mi se propune efectuarea schimbului de imobile. Comisia a cerut ca înainte de efectuarea schimbului să fie realizate anumite lucrări în casă, pentru racordarea la necesitățile Consulatului. Aceste lucrări de fapt sunt investiții care au presupus surse financiare suplimentare. După aceasta, Guvernul Moldovei a emis o Hotărâre, dar care nici până în ziua de astăzi nu a fost executată”.

După cum relatează Rolemskaya, lucrările de reparație, au fost finalizate la începutul lunii mai 2019. Astfel, sediul a fost amenajat și pregătit  inclusiv pentru instalarea aparatajului tehnic (supraveghere video, mijloace de comunicații). A anunțat Ministerul Afacerilor Externe, dar și Guvernul Republicii Moldova despre asta, dar nu a primit niciun răspuns.

Ulterior, pentru a se executa Hotărârea Guvernului nr.142/2019, părțile urmau să semneze contractul de schimb în termen de 30 zile, dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra bunurilor imobile trebuia să  fie înregistrat la autoritățile competente ale Ucrainei, MAEIE în comun cu APP urma să instituie comisia de transmitere și, în termen de până la 30 zile din data semnării contractului de schimb, să efectueze transmiterea bunurilor imobile în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015, evenimente care nu au avut loc. Autoritățile Moldovei nu au ieșit la contact.

Rămasă fără răspuns, dar și cu imobilul și banii investiți suspendați în aer, antreprenoarea Rolemskaya a transmis în mod repetat mai multe scrisori către Ministerul Afacerilor Externe în Republica Moldova, Guvern și Președinția RM, dar nu a primit niciun răspuns de la autoritățile moldovenești. În această perioadă nu s-a întreprins nicio acțiune. După mai multe luni de tăcere din partea Ministerului de Externe de la Chișinău, dna Rolemskaya a decis prin intermediul avocaților săi din Ucraina să contacteze un birou de avocați din Republica Moldova.

Astfel, la Chișinău a fost depusă o plângere în adresa autorităților competente din Republica Moldova, cu contestarea inacțiunilor autorităților responsabile – MAEIE și APP- pentru a debloca situația neexecutării Hotărârii de Guvern emise cu mai mult de un an în urmă.

Procedura a ajuns pe rolul instanței de judecată, cauza nr. 3-264/2020 (2-20013501-12-3-31012020), în care i s-a dat câștig de cauză reclamantei, constatând mai multe abateri în decizia de anulare a Hotărârii de Guvern neexecutate.

„Hotărârea a fost emisă, nu și executată. Am înțeles că am mâinile legate și investițiile blocate. Nu am cum să demarez aici afacerea așa cum casa trebuie să devină proprietatea Guvernului  Republicii Moldova, dar nici să fac investiții în cealaltă clădire, așa cum nu sunt proprietara ei. Am transmis scrisori repetate, atât în adresa Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, cât și în adresa Guvernului. Nu am primit vreun răspuns. Avocații mei din Ucraina mi-au sugerat să contactez un birou de avocați din Republica Moldova, care la rândul lor mi-au recomandat să mergem în instanța de Judecată pentru dreptate. Asta am și făcut”.

Este important de remarcat că Procuratura Republicii Moldova, în comunicatul său despre inițierea unei cauze penale pe marginea acestui fapt, spune că se examinează o ,,tentativă de deposedare a statului Republicii Moldova de clădirea consulatului, operând cu un prejudiciu al statului  de 360 000 USD, care reiese din faptul că cifra de 90 000 USD ar fi prețul real al casei lui Rolemskaya  pe când ,,Valoarea bunului imobil în care este amplasat Consulatul R. Moldova constituie circa 450 526 USD, iar dreptul de folosință asupra terenului – circa 1 312 000 USD.

În raport cu această diferență disproporțional de mare, am constatat că cifrele operate de Procuratură nu corespund realității și sunt diferite de cele regăsite în acte pe aspectul valorii bunurilor imobile, dar și raportat la situația de fapt din piața imobiliară ucraineană.   

Cităm: „Valoarea bunului imobil în care este amplasat Consulatul R. Moldova constituie circa 450 526 USD, iar dreptul de folosință asupra terenului – circa 1 312 000 USD.

Mai exact, valoarea clădirii în care astăzi își are sediu Consulatul Republicii Moldova la Odessa este supra-apreciată cu aproximativ 25%. De asemenea, dreptul de folosință asupra terenului aferent Consulatului nu este înregistrat, conform legislației Ucrainei, de către partea moldovenească – deci, nu se află în circuit și, respectiv, nu poate fi transmis altor persoane, ceea ce-i diminuează substanțial valoarea. Astfel, în cadrul schimbului este vizată doar clădirea Consulatului avariată și conform legislației ucrainene, doar aceasta poate fi supus evaluării în scopul înstrăinării.

Totodată, este prezentată și o informație eronată cu referire la obiectele schimbului dintre Guvernul Republicii Moldova și antreprenoarea Rolemskaya. În cele două contracte de vânzare-cumpărare a casei și a terenului aferent, autentificate de notarul din Odessa, care ne-au fost prezentate de dna Rolemskaya, este indicat prețul de aproximativ 450 000 USD.

Făcând un calcul aproximativ, o casă cu suprafața de cca 400 m.p., finisată la cheie și mobilată, cu parcare și accesorii în curte pe un lot de pământ propriu, amplasată în cartierul Arcadia, fiind considerat cel mai scump în or. Odessa, poate oare costa 90 000 dolari?

Pentru a afla situația reală de pe piața imobilelor din Odessa, am discutat cu mai mulți evaluatori și agenți imobiliari.

În fața camerei a fost de acord să vorbească Evghenia Fedosova, directorul agenției imobiliare și de evaluare Realt Clasic, care prin evaluarea agenției susține că valoarea clădirii de pe strada Postmitnogo nr.2/2Б, Odessa, Ucraina este cu mult sub cea anunțată de Procuratura din Moldova, pornind de la faptul că actuala clădire a fost dată în exploatare în anii ’60 ai sec. XX, fiind proiectată cu destinație de spații auxiliare. Mai mult, potrivit celor spuse, nu poate statul Republica Moldova să transmită un drept de folosință în acest sens asupra terenului, nemaivorbind despre cel de proprietate. Terenul se află în proprietatea Consiliului orășenesc Odessa fără a exista asupra acestuia careva titluri de folosință, nici a Consulatului Republicii Moldova, nici a Republicii Moldova sau ai altor subiecți publici din statul străin. Mai mult, terenul are un statut urbanistic ce nu permite exploatarea lui comercială, acum sau pe viitor, fiind vorba de mai multe limitări de folosință impuse de servitutea în favoarea Consiliului orășenesc, mai multe linii roșii trasate pe teren și regimul special de exploatare – ceea ce a dus la multe controverse și bătăi de cap consilierilor locali la etapa delimitării hotarelor terenului, la cererea Consulatului Republicii Moldova.

Consultați de avocați asupra cazului, aflăm că Codul Funciar al Ucrainei prevede dreptul misiunilor diplomatice și reprezentanțelor internaționale de a folosi terenurile aferente doar în baza contractelor de arendă, care urmează a fi încheiate în procedura expres stabilită (art. 123 alin.(3) subalin. 2, art. 134 alin.(2) subalin. 7 din Codul Funciar al Ucrainei – adică, în afara obligațiunii licitațiilor funciare, dar cu obligațiunea efectuării procedurii delimitării și încheierii contractului de arendă respectiv).

În spațiul mediatic din Odessa problema nelegiferării dreptului moldovenilor asupra terenului este reflectată de mai mulți ani, poziția administrației locale nefiind una favorabilă, inclusiv din cauza faptului că delimitarea terenului aferent consulatului a fost finalizată, după mai mulți ani de dezbateri a proiectului în Consiliul orășenesc Odessa, abia în vara anului 2019, iar un titlu de folosință asupra terenului așa și nu a fost votat.

Încercând să înțelegem, totuși, de unde ar putea fi apărut suma de 1,3 milioane de dolari – ca și evaluare a prețului dreptului de folosință al terenului, Evghenia Fedosova, ne-a explicat că un echivalent al acestei sume ar putea reprezenta taxa necesară de achitat în cazul privatizării acestui teren de către statul moldovenesc.

„Prețul de piață al clădirii din spatele meu este de 300-350 de mii de dolari. Această clădire este una veche, care necesită foarte multe investiții, nefiind renovată de mulți ani. Arată așa de când o țin minte eu, din copilărie.Terenul pe care este amplasată clădirea nu prezintă un mare interes, așa cum acesta nu poate fi privatizat, Există prea multe linii roșii – porțiuni de teren care nu pot fi folosite pentru construcții, ci pot fi folosite doar  în calitate de curte.”

Cât despre prețul clădirii amplasate pe strada Tinysta nr.6/4-A, or. Odessa, Evghenia Fedosova vorbește că are o valoare de piață de 600-650 de mii de euro.

„Casa în care ne aflăm are o valoare de 600-650 de mii de euro. Valoarea acesteia este determinată și de dreptul de proprietate asupra terenului.” 

Deși am pornit la Odessa cu intenția de a desfășura subiectul lansat de Procuratura Generală, acasă am venit cu o istorie total diferită și cu alte victime, de fapt.

Prețului de 90 de mii de dolari, anunțat de organele de drept, așa și nu i-am mai găsit o argumentare. Nici juridic și nici pornind de la valoarea de piață a bunurilor imobile din Ucraina, în nici într-un mod nu poate fi explicat.

La fel, nu am reușit să aflăm cine totuși se face vinovat în lumina celor afirmate în comunicatul Procuraturii Generale: Grupul de lucru împuternicit de Guvern, Guvernul care a adoptat asemenea Hotărâre sau factorii de decizie de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene care nu au asigurat executarea acesteia ce a și dus la un litigiu cu care s-a pomenit statul.

Mai mult, marea descoperire în acest caz am făcut-o după parcurgerea drumului lung la Odessa.

În ultimă instanță, subiectul ia o nouă turnură și aflăm detalii și mai interesante. Un document în posesia căruia a intrat redacția noastră, arată faptul, că din anul 2008 clădirea Consulatului Republicii Moldova în Odessa documental a fost …. vândută de Republica Moldova.

Deși Hotărârea Guvernului nr. 294/2006 încă în a. 2006 a dispus transmiterea acestei construcții accesorii de la bilanțul Cancelariei de Stat la cel al Ministerului Afacerilor Externe și Integrare Europeană în scopul asigurării cu sediu a Consulatului Moldovei din Odessa, la data de 7 august 2008, clădire a fost transmisă companiei „SDY-INVEST” SRL, la pachet cu celelalte imobile ale sanatoriului Moldova din Odessa în cadrul privatizării sanatoriului.

Acest fapt este înscris în actul de primire-predare din data de 7 august 2008, prin care Agenția Proprietății Publice, reprezentată de directorul Igor Grigoriev, transmite bunurile menționate, de comun cu clădirea Consulatului, companiei „SDY-INVEST” SRL, reprezentată de directorul Osadcev Taras.

Dar aici, probabil, începe o nouă istorie cu multe alte necunoscute.

În asemenea condiții, cert este doar faptul că Republica Moldova, din cauza funcționarilor săi, iarăși va fi pusă în situația să piardă procese la nivel național sau chiar în instanțele europene, iar la final să despăgubească prejudiciile unor decizii iresponsabile.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"