NordNews
Avem ce spune

VIDEO | Investiții „serioase” la Fălești. O fabrică a fost vândută la fier vechi

După destrămarea Uniunii Sovietice, imperiu al răului din care a făcut parte și Republica Moldova, țara noastră s-a ales cu un șir de fabrici, întreprinderi și uzine. Una dintre acestea este și „Uzina de mașini de salubritate din Fălești”, specializată în producerea echipamentelor și utilajelor pentru întreținerea drumurilor și de construcție, sisteme de irigare, dar și mașini cu destinație specială. Întreprinderea, la care au muncit câteva sute de angajați, acum este tăiată la fier vechi și vândută, sub privirile celui mai mare acționar, statul.

În 2020, o parte din Societatea pe Acțiuni (SA) „Uzina de mașini de salubritate din Fălești”, care se întinde pe o suprafață de 15,11 hectare a fost scoasă la vânzăre, chiar dacă cota statului constituia 94,12% (!), iar potrivit Băncii Centrale de Date, deținută de Agenția Servicii Publice, bunurile imobile ale companiei aparțineau administrației publice locale.

Este vorba de câteva hale de producție și depozitare care au fost asamblate din construcții metalice cu o greutate de peste 1500 de tone de metal feros. După 22 de ani de activitate, în 2017, când capitalul social al companiei era de 15,4 milioane de lei, întreprinderea a intrat în proces de insolvabilitate și pas cu pas, vândută pe bucăți.

Potrivit unor documente, expediate pe adresa redacției NordNews.MD, administrator al procedurii de insolvabilitate a fost numită Svetlana Fanari, iar reprezentant al debitorului SA „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” a fost desemnat Iurie Spasov, membru al Consiliului de Administrare a întreprinderii.

Agenția Proprietăți Publice, motivând că deține cota de 94,14 % din compania și-a înaintat omul său la funcția de reprezentant al debitorului. Astfel, la 6 martie 2020, Agenția Proprietăți Publice (APP) a depus cerere în instanța de insolvabilitate privind desemnarea Nicolinei Cramarenco (consultant principal din cadrul APP, Direcția contencios și control al legalității) în fucția de reprezentant al debitorului companiei „Uzina de mașini de salubritate din Fălești”, dar fără succes. La data de 16 martie 2020, instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Bălți a respins cererea APP.

 

Astfel, Agenția Proprietăți Publice care deține 94,12% (!) din capitalul statuar al SA „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” nu și-a putut exercita dreptul de a apăra debitorii. Potrivit tabelului definitiv al creanțelor (creanțele reprezintă sumele care urmează să fie încasate de la clienți sau datornici), creanțele validate ale „Uzinei de mașini de salubritate din Fălești” constituie, 1 699 459 lei (!)

Cu toate acestea, administratoarea procedurii de insolvabilitate, Svetlana Fanari a expus la licitație cu reducere bunuri ale întreprinderii (construcții nefinisate din construcții metalice cu greutatea aproximativ de 1200-1500 de tone de metal feros) contra sumei de 3,49 milioane de lei (!), sumă care depășește creanțele totale ale entității.

Potrivit unor surse avizate din cadrul APP, opinia Agenției nu a fost solicitată, iar informații despre rezultatele licitațiilor organizate nu le-au fost prezentate. În plus, aceleași surse precizează că întreprinderea ar fi putut obține un venit de 4-5 milioane de lei, dacă bunul ar fi fost valorificat corect.

Totodată, în urma examinării Extrasului din Registrul bunurilor imobile, atestăm cu bunurile cu pricina au fost adjudecate de către compania SRL „BIO & NUT”.

Licitație cu reducere a fost organizată, la data de 4 martie 2020. Potrivit APP, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (12) din Legea insolvabilității nr.149/2012 în cazul în care lichidatorul sau comisia de licitaţie şi adjudecatarul au convenit ca achitarea lotului să fie efectuată la o sumă unică, ultimul plăteşte integral preţul lotului în termen de 10 zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal.

În cazul în care părţile au convenit ca achitarea lotului să se facă eşalonat, adjudecatarul, în acelaşi termen, de 10 zile lucrătoare, varsă prima tranşă, de cel puţin 40% din preţul indicat în procesul-verbal, iar restul îl va da în cel mult 60 de zile din data încheierii licitaţiei, termen care poate fi prelungit, cu acordul comitetului creditorilor sau al adunării creditorilor, cu maximum 60 de zile.

Astfel, conform procesului verbal al licitației din 4 martie, a fost stabilit că compania „BIO & NUT” va achita 40% din valoarea lotului în termen de 10 zile, iar restul sumei în termen de 30 de zile.

Totodată, în procesul-verbal al licitației este prevăzut că, dacă nu vor fi respectați termenii de achitare, procesul verbal menționat se va considera nul.

Surse din cadrul APP ne-au comunicat că, potrivit art.119 alin (1) lit. c din aceeași lege,  în cazul în care adjudecatarul nu a achitat integral, în termen, costul lotului cumpărat, lichidatorul sau comisia de licitaţie declară că licitaţia nu a avut loc și, bunul se expune la licitație repetată. În acest caz acontul în mărime de 10% (349 000 mii lei) nu se restituie și cumpărătorul este degrevat de dreptul de a mai participa la licitație.

Potrivit APP, achitarea finală a avut loc la data de 20 mai 2020, ceea ce depășește termenul de 30 de zile, iar inacțiunile Svetlanei Fanari au prejudiciat statul cu suma de 349 mii de lei.

Totodată, o altă încălcare depistată ar fi că bunul imobil care a fost expus la vânzare, face parte din construcția cu numărul cadastral 4301208.107.01 și suprafață 41268.0 m.p., care nu este înregistrată la Banca Centrală de Date deținută de Agenţia Servicii Publice. Înregistrate sunt doar încăperile izolate din cadrul construcției respective, adică bunul imobil cu numărul cadastral 4301208.107.01.002 și suprafață de 34288.4 m.p.

La data de 12 octombrie 2020, în adresa colaboratorilor Agenției Proprietății Publice au parvenit mai multe imagini prin care se observă că la SA „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” a fost demolată o construcție și se efectuează demolarea altor construcții. Potrivit specialiștilor, deținerea în proprietate a unei încăperi nu oferă dreptul proprietarului încăperii de demolare a construcției în care este amplasată încăperea în cauză.

Pentru a afla ce se întâmplă de fapt la „Uzina de mașini de salubritate din Fălești”, echipa noastră de filmare a mers pe 5 mai 2021,  la fața locului.

Puteţi vedea mai jos secvenţa surprinsă de echipa noastră de filmare. Ulterior, jurnaliștii NordNews au fost rugați insistent să părăsească zona, deoarece, potrivit paznicului, se aflau pe proprietate privată.

 „Paznic: Aici uzina s-a închis de “sute de ani”.

Reporter: Dar văd că dumneavoastră lucrați, ce faceți aici?

Paznic: Noi lucrăm, pur și simplu dintr-o parte în alta, curățenie..Voi aici n-aveți voie, care pază v-a permis (să treceți – notă red.)?”

În scurt timp, după ce am părăsit teritoriul uzinei de mașini de salubritate din Fălești, am fost contactați de Valeriu Plop, reprezentantul companiei SRL „BIO & NUT”. Acesta ne-a explicat că zona în care ne-am aflat este proprietatea companiei, accesul fiind permis doar cu acordul administrației.

 

„Construcția pe care am procurat-o nu este pentru “металлолом” (din rusă – fier uzat), e procurată ca construcție care a valorat destul de mult. La moment, eu am început să o demontez printr-o companie care prestează servicii de acest gen. Am demontat o parte și am instalat-o la voi la Bălți. Partea care n-a fost afectată de coroziune a fost folosită ca carcasă în altă parte. Licitația a fost complet trecută, a fost dată la APP, verificată în totalitate. Banii au fost achitați în termen..

– Banii au fost achitați în termen?

– A fost termin când trebuia să achităm, banii au fost achitați la termen. Suntem înregistrați la cadastru că suntem proprietari pe toate partea”, a declarat Valeriu Plop, reprezentantul companiei „BIO & NUT”.

Potrivit lui Valeriu Plop, inițial, compania „BIO & NUT” și-a propus ca pe teritoriul cumpărat să producă țevi de beton armat.

„Valeriu Plop: Noi am vrut să facem țevi de beton armat ca să putem lucra cu România. Asta a fost ideea, doar că subsolurile, când am săpat dedesubt, clădirea este plină de apă. Podeaua este avariată.

Reporter: Nu ve-ți putea face nimic?

Valeriu Plop: Dacă intri înăuntru, acolo se prăvale. Se surpă podeaua și te duci în jos, acolo sunt câțiva metri de apă.

Reporter: Și ce veți face în continuare?

Valeriu Plop: Vom demonta carcasa și o vom monta în altă parte. O vom duce la starea ei inițială, iar vopsită, gătită, dată cu protecție anticorozivă și de încercat de construit în altă parte”,  a adăugat Plop.

Între timp, fabrica a fost tăiată și vîndută pe bucăți.

Redacția NordNews cere Agenției Supraveghere Tehnică verificarea legalității demolării construcțiilor SA „Uzina de mașini de salubritate din Fălești” cu cota de 94,12% care aparține statului.

 

Redacția NordNews oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în acheta jurnalistică!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"